Σκοποί
Μέλη
 
Όργανα
Συμβούλιο submit
Ιδρυτές
   

• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ
Επωνιμία - Έδρα
Σκοποί
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Πόροι
• ΜΕΛΗ
Εγγραφή
Υποχρεώσεις μελών
Δικαιώματα
Αποχώρηση μελών
Διαγραφή - Αποβολή μελών
• ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμοδιότητες
Συγκληση
Απαρτία - Ψηφοφορία
Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση και Θητεία
Συνεδριάσεις, απαρτία, λήψη αποφάσεων
Καθήκοντα του προέδρου
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Καθήκοντα Ταμία
Έφορος δημοσίων σχέσεων
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μεταβατική διάταξη

 

 

eFishing, Καλώς ήρθατε, Ψάρεμα

25/09/2008 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
09/09/2008 Συμβούλιο αλιέων στην Τήνο
23/10/2007 Προετοιμασία και τα αποτελέσματα του μεγάλου νοτιά
08/07/2007 Φωτογραφικό υλικό
28/03/2006
Eπιστολή με θέμα την διοργάνωση του περιφερειακού πρωταθλήματος νήσων Αιγαίου
7/10/2005
Συμβούλιο Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Τήνου

9/10/2005
Συμβούλιο (με αρνί στο φούρνο) Επαγγελματιών Αλιέων Τήνου - Ιστιοπλοικού Ομήλου - Αντιδημάρχου Σήμου Ορφανού - Προέδρου Λιμενικού Ταμείου Ιωάννου Γιαγιά

29/10/2005
Καθαρισμός ταρσανά

26/09/2005
•ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
•ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Joe Berg Member of the European Commission
Βρυξέλλες 18.07.2005

Προβλήτες νομού Χανίων

Επωνυμία-Έδρα
Ιδρύεται στην πόλη της Τήνου , σύμφωνα με τον νόμο , Σωματείο με την επωνυμία Ερασιτεχνικός Αλιευτικός Όμιλος Τήνου και με έδρα την πόλη της Τήνου.
Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογγυλή , αναγράφει περιμετρικά την επωνυμία του και έχει στο μέσον έμβλημα μία τρίαινα .

Πόροι του συλλόγου θα είναι :
Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
Οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών
Πρόσοδοι και τόκοι των κεφαλαίων του συλλόγου σε περίπτωση υπάρξεως τους
Γενικότερα κάθε έσοδο που αποκτιέται νόμιμα από τον σύλλογο.

Υποχρεώσεις μελών
Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται
Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά που ορίζεται από την γενική συνέλευση.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Προΐσταται και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνελεύσεις του Δ.Σ
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις
Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται από τον Σύλλογο καθώς και τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών
Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των τρίτων και κάθε δικαστικής και διοικητικής Αρχής .
Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου , τον συντονισμό ενεργειών του και γενικά παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από ...
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των ...

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται ...
Κεντρική | Σκοποί | Μέλη | Όργανα | Συμβούλιο | Ιδρυτές | Φωτογραφίες | Επικοινωνία