ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Joe Berg
Member of the European Commission

Βρυξέλλες 18.07.2005
CAB/D438

Αγαπητέ κ.Βαμβακάρη και κ.Μαλαθούνη,

Διάβασα με ενδιαφέρον την επιστολή, που έλαβα από εσάς κατά την διάρκεια της επισκέψεως μου στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο.

Μερικά από τα θέματα που εγείρατε έχουν έλθει επίσης στην προσοχή μου από έναν άλλο Ελληνικό Σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αυξανόμενη ικανότητα στην χρήση μηχανισμών ψαρέματος και ηλεκτρονικών συσκευών δια να εντοπιστούν τα αποθέματα ψαριών, πέραν της αυξανόμενης κατανάλωσης προϊόντων θαλάσσιας τροφής ( ψάρια, όστρακα κ.τ.λ) απαιτείται μια περισσότερο προσεχτική προσέγγιση στην εκμετάλλευση των φυσικών ενάλιων πόρων μας. Για τον σκοπό αυτό όλες οι κατηγορίες αλιέων, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών αλιέων, πρέπει να συνεισφέρουν σε μια προφυλακτική και υποστηρικτική εκμετάλλευση των ζώντων οργανισμών στη θάλασσα. Η πτωχή κατάσταση των εκμεταλλευόμενων πόρων σαφώς δείχνει τι ήταν δυνατόν μερικές δεκαετίες πριν, αναφορικά με τον αριθμό των εμπλεκομένων ανθρώπων στην αλιεία, δεν είναι πλέον αποδεκτό σήμερα.
Ο μεγάλος αριθμός στην Ελλάδα των αλιέων μερικής απασχόλησης και ερασιτεχνών απαιτεί μια σαφή διάκριση μεταξύ των επαγγελματιών αλιέων, των οποίων τα προς το ζην έρχονται μόνο από την αλιεία, και των μερικής απασχόλησης αλιέων των οποίων το εισόδημα προέρχεται από άλλες πηγές επιπρόσθετα από τις δραστηριότητες αλιείας τους. Οι τελευταίοι δεν θα πρέπει να δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς αλιείας ή τις ίδιες διαστάσεις μηχανισμών αλιείας με αυτούς που έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αναγνωρίζω τη σπουδαιότητα της ερασιτεχνικής αλιείας και τη συμβολή της στην οικονομική δραστηριότητα στις παράλιες περιοχές. Εν τούτοις η επιτροπή πιστεύει ότι τέτοια πρακτική θα πρέπει να είναι αντικείμενο ειδικών κανόνων οι οποίοι διαφέρουν από αυτούς που εφαρμόζονται στους επαγγελματίες αλιείς.
Υπό το φως των ανωτέρω και έχοντας υπ’όψιν την αυξανόμενη φτωχή κατάσταση των διαφόρων αποθεμάτων η επιτροπή έχει προτείνει να περιοριστεί η χρήση των διχτύων αλιείας καθώς και τα αλιευτικά που αλιεύουν με συρόμενες ορμιές ( τράτες) ενώ επιτρέπει στους ερασιτέχνες αλιείς να ψαρεύουν, με κιούρτους, συρτές, καθετές, πετονιές και παραγάδια. Αμφότεροι η Ευρωβουλή και τα κράτη μέλη συμφωνούν σε αυτό το θέμα.
Ελπίζω ότι αυτό διευκρινίζει το προκείμενο θέμα για εσάς.

Με εκτίμηση,

Κον Ευάγγελο Βαμβακάρη
Κον Ιωάννη Μαλαθούνη
Πανελλήνια ΄Ένωση Συλλόγων
Ερασιτεχνών Αλιέων ( Π.Ε.Σ.Ε.Α)
Ηρώων Πολυτεχνείου 73 και Φιλελλήνων
18536 Πειραιάς

home