Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

 

Πρακτική Άσκηση

στον Δήμο Εξωμβούργου Τήνου

 

Εκπαιδευτική Ενότητα:

Διαμόρφωση ενός λειτουργικού χάρτη

του Πολιτιστικού – Θρησκευτικού Τουρισμου της Τήνου

 

 

Τίτλος Πρακτικής Εργασίας

 

 

Ιστορία και Ζωή

των οικισμών Στενής και Φαλατάδου Τήνου

 

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης:

Μεσιακάρη Μαρία

Καταρτιζόμενοι:

Αλβέρτη Άννα

Κεφαλλωνίτου Μαργαρούλα

Πλυτά Άννα

 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης : από 02-12-2004 έως και 23-12-2004

next