ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 9309 7523 19372 31103
ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 9268 7530 19289 30209
ΟΧΗΜΑΤΑ 858 603 1312 2592
ΦΟΡΤΗΓΑ 296 376 371 451
ΔΙΚΥΚΛΑ 217 219 471 744
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ----- ----- 9 10
ΣΥΝΟΛΟ 19948 16251 40824 65109

  ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 36215 55480 108220 111915 113800
ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 35851 58367 114588 112369 115311
ΟΧΗΜΑΤΑ 3334 4393 6015 3186 2908
ΦΟΡΤΗΓΑ 488 297 665 256 548
ΔΙΚΥΚΛΑ 779 417 2057 1017 1020
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 21 69 80 26 112
ΣΥΝΟΛΟ 76688 119023 231625 228769 233699

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

Νοέμβριος 2005