Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι
Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά
CME
41 cours Jean Jaures
F – 84000 Avignon
Τηλ. 00 33 (0)4 90 85 51 15
Φαξ 00 33 (0)4 90 86 82 19
Τεύχος 1ο – Ιανουάριος 2004
Ενημερωτικό δελτίο του δικτύου
«Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την
Ξερολιθιά».
 

 

 


Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι: προέλευση και εταίροι.

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι ξεκίνησε με ένα εναρκτήριο σεμινάριο στην Αβινιόν (Γαλλία) τον Μάιο του 2003.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για τις ξερολιθικές κατασκευές είναι όλοι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ανέλαβαν να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες να προστατεύουν και να αναγνωρίζουν οι ίδιοι την πολιτιστική κληρονομιά τους.

Με συγκεκριμένες δράσεις (εργοτάξια αποκατάστασης, σεμινάρια κατάρτισης ...), με ερευνητικές μελέτες και με άλλες δραστηριότητες, όλοι οι εταίροι του Σταυροδρομιού στοχεύουν τόσο στην αποτελεσματικότητα σε τοπικό επίπεδο, όσο και στην κάλυψη της ευρωπαϊκής διάστασης.

Όλοι τους κατευθύνουν και συμμετέχουν σε πολλά δίκτυα και ευρω-μεσογειακά προγράμματα.

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (CME), στην Αβινιόν της Γαλλίας, ο εμπνευστής του σχεδίου: πρόκειται για μια οργάνωση που ασχολείται με την περιβαλλοντολογική εκπαίδευση και την πολιτιστική διάσταση των τοπίων. Η δράση της αφορά έργα για τη διατήρηση της ευρω-μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά την διάρκεια των οποίων συνεργάζεται με τους εκάστοτε τοπικούς φορείς.

FODESMA, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας: ένας δημόσιος οργανισμός για την επαγγελματική κατάρτιση που εξαρτάται από το Νησιωτικό Συμβούλιο της Μαγιόρκας. Οι δράσεις του για την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαχείριση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής για τη αειφόρο οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Μεταξύ των μέσων που έχει δημιουργήσει, να αναφέρουμε πως τα «εκπαιδευτικά εργοτάξια» προσφέρουν κατάρτιση σε αρχαρίους και βασίζονται στη μάθηση στην πράξη, πάνω στις υπάρχουσες ξερολιθικές κατασκευές του νησιού.

Solway Heritage, στο Dumfries του Ηνωμένου Βασιλείου: μια μη-κυβερνητική οργάνωση προσανατολισμένη στην αξιοποίηση του περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής του Dumfries & Galloway. Καθώς οι ξερολιθικές κατασκευές είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου και της κουλτούρας της περιοχής, το Solway Heritage ασχολείται με την προώθηση και την αναγνώριση της αξίας τους, μέσω τουριστικών περιπάτων, προγραμμάτων αναψυχής και παρέχοντας στήριξη στα έργα αποκατάστασής τους.

Οικογνωσία, στη Λευκωσία, στην Κύπρο: ένα κέντρο έρευνας και συλλογής πληροφοριών για θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο εδώ και δέκα χρόνια κάνει μελέτες και αναλαμβάνει δράσεις για την αναγνώριση του πλούτου των παραδοσιακών χτισμάτων. Στόχος του είναι να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση μεταξύ του πληθυσμού και του περιβάλλοντος του.

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΜΚΠ), στην Αθήνα, στην Ελλάδα: μια μη-κυβερνητική οργάνωση που βοηθάει τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν πολιτικές προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας. Το ΜΚΠ, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλει στη δημιουργία επαφών μεταξύ των φορέων αυτών και των ομολόγων τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Πολιτιστικός Σύλλογος Σμπεράδου, στην Τήνο, στην Ελλάδα: μια τοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στην ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς, οργανώνοντας κάθε χρόνο, μαζί με τους εθελοντές της - αξιοποιώντας έτσι τις γνώσεις του καθενός τους- δράσεις αποκατάστασης αρχιτεκτονικών δομών του χωριού.

Επάγγελμα μάστορας ξερολιθιάς


Οι μάστορες που είναι σε θέση να περισώσουν και να συμβάλλον στην ανάπτυξη αυτού του πολιτιστικού πλούτου –οι μάστορες ξερολιθικών κατασκευών- δεν χαίρουν αρκετής αναγνώρισης και η επιβίωση της τεχνογνωσίας τους στηρίζεται, ακόμη, σε μεγάλο βαθμό στην προφορική διάδοση. Είναι καιρός πια να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία, εντάσσοντάς την μέσα στο αναγκαίο νομικό, επιστημονικό και θεσμικό πλαίσιο. Μια τέτοιου είδους αναγνώριση θα επιτρέψει τη διατήρηση αυτού του πλούτου της υπαίθρου μακροπρόθεσμα, μιας και θα υπάρχει δυνατότητα δημόσιων και ιδιωτικών παραγγελιών έργων ξερολιθικών κατασκευών, πράγμα που, σήμερα, δεν είναι δυνατόν λόγω έλλειψης κοινών σημείων αναφοράς.

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι στηρίζεται σε μια ισχυρή υπερεθνική συνεργασία, χάρη στην οποία, μεταξύ άλλων, ενισχύονται οι μετακινήσεις μαστόρων μεταξύ των περιοχών όταν υπάρχει κάποιο εργοτάξιο, προχωράει η καταγραφή των ευρωπαίων μαστόρων ξερολιθιάς, προετοιμάζεται η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης μαστόρων ξερολιθιάς και η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ιστοσελίδας.


 !    Περιεχόμενα
Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά: γιατί; πώς; …σελ. 1

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι: προέλευση και εταίροι. … σελ. 2

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι: οι δραστηριότητές του … σελ. 3

Κατάλογος μαστόρων, Γλωσσάρι, Προσεχώς … σελ.4


Πολιτισμός 2000

Centre Mediterraneen de l’Environnement
41cour Jean Jaures
F-84000 Avignon
33 4 90855115
cme@cme-cpie84.org
www.cme-cpie84.org
FODESMA
Calle General Riera 111
E-07010 Palma de Mallorca
34 971 173 645
fodesma2@conselldemallorca.net
www.conselldemallorca.net
Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Πολυνίκους 2
GR – 17455 Άλιμος
30 210 9887630
medcenv@hellasnet.gr
Οικογνωσία
Intercollege M120
Λ. Μακεδονίτισσας 46, 1700 Λευκωσία, Κύπρος
357 22 51 1397
environm@spidernet.com.cy
Solway Heritage
Campbell House,
The Crichton
Bankend Road
DG1 4ZB Dumfries
UK Scottland
44 1387 247543
enquiries@solwayheritage.co.uk
Πολιτιστικός Σύλλογος Σμπεράδου Τήνου
Παλλάδος 1
GR- 84200 Τήνος
3022830 23650

home