ΝΑΥΤΙΚΟΣ Δ. Ο. Ν. Α.
ΟΜΙΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ
ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1ο & 2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.1. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Αθλητικής Συνεργασίας Ναυτικών Ομίλων Νομού Κυκλάδων και του Ναυτικού Ομίλου Τήνου διοργανώνει στην Τήνο από 15 έως 19 Απριλίου 2006 το 1ο και 2ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου 2006.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.     Η Γραμματεία των αγώνων θα ευρίσκεται στο γραφείο του Ναυτικού Ομίλου Τήνου στο Ξενοδοχείο AEOLOS BAY. Τηλέφωνο 2283 0 23.410, Fax 2283 0 23.086. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί η εναλλακτική θαλάσσια περιοχή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο τόπος εγκατάστασης, τα τηλέφωνα και το Fax της γραμματείας θα δοθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

3.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Αγίου Φωκά της Τήνου, με εναλλακτική θαλάσσια περιοχή σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών τον όρμο Πανόρμου Τήνου.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4.1. ΟΠΤΙΜΙΣΤ: ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ με αθλητές γεννηθέντες το έτος 1991 και μετά.

4.2. LASER RDL: ΕΦΗΒΩΝ με αθλητές γεννηθέντες το έτος 1988 και μετά.

 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.1. Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2005 – 2008.

5.2. Ο κανονισμός της κάθε κλάσης, όπως αυτοί ισχύουν για το έτος 2006.

5.3. Της προκήρυξης του αγώνα.

5.4.  Οι οδηγίες πλου.

5.5.   Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο., όπως αυτές ισχύουν για το έτος 2006.

5.6. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται από τους κανονισμούς, (σύμφωνα με το άρθρο 86, των κανονισμών RRS 2005–2008 της ISAF).

  6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

6.1. Το πρωτάθλημα κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτημα 1, κανόνας 20 RRS.

6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν γραπτή έγκριση της ΕΙΟ.

6.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία αγώνων.

  7. ΕΥΘΥΝΗ

7.1. Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις του Μέρους 4 RRS της ISAF.

7.2. Οι Οργανωτές, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί σε άτομα ή εξοπλισμό είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, εξ’ αιτίας της συμμετοχής τους στους αγώνες.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

8.1

Σάββατο

15-4-06

12.00

-

18.30

 

19.00

Αφίξεις αποστολών – Δηλώσεις συμμετοχής – προσκόμιση δελτίων αθλητών και λοιπών δικαιολογητικών στην γραμματεία αγώνων.

 

Συνάντηση προπονητών με επιτροπή αγώνων.

8.2

Κυριακή

1ο

Περιφερειακό

16-4-06

10.00

 

Ιστιοδρομίες  1-3 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

8.3

Δευτέρα

1ο

Περιφερειακό

17-4-06

10.00

 

 

Ιστιοδρομίες  4 -6 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

8.4

Τρίτη

2ο

Περιφερειακό

18-4-06

10.00

 

 

Ιστιοδρομίες  1-3 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

8.5

Τετάρτη

2ο

Περιφερειακό

19-4-06

 

 

 

10.00

 

 

Ιστιοδρομίες  4-6 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

8.6

Πέμπτη

20-4-06

10.00

 

Αναχώρηση αποστολών από τα δωμάτια των Ξενοδοχείων.

 

8.7.            Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 

 καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις ημέρες του αγώνα.

8.8. Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκκινεί η επόμενη.

8.9. Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους.

8.10.      Το πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εάν πραγματοποιηθούν 4 (τέσσερις) ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία σκαφών από τις δώδεκα που έχουν προγραμματιστεί.

8.11.  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα

8.12.      Από πέντε (5) ιστιοδρομίες και πάνω εξαιρείται μία (1). Από 9 και άνω εξαιρούνται

 δύο (2).

8.13      Την τελευταία ημέρα των αγώνων (19η Απριλίου 2006) δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά

 τις 15.00.

 

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

9.1.        Οι αθλητές / αθλήτριες πρέπει να υπογράφουν στην κατάσταση απόπλου – κατάπλου, που θα βρίσκεται στην γραμματεία των αγώνων. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή ενός βαθμού σε κάθε ιστιοδρομία της ημέρας, ξεχωριστά για τον απόπλου και τον κατάπλου. Το χρονικό όριο υπογραφής κατάπλου θα λήγει με το χρονικό όριο της υποβολής των ενστάσεων. Η ανωτέρω ποινή δεν θα εξαιρείται.

9.2.        Οι χειριστές των συνοδών σκαφών θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους κατά την διάρκεια, όπως επίσης πριν την έναρξη και μετά το τέλος των ιστιοδρομιών της ημέρας.

9.3.        Κανένα συνοδό σκάφος Ομίλου δεν θα εισέρχεται στον λιμένα πριν από τα αγωνιζόμενα σκάφη του και δεν θα πλευρίζει πριν πλευρίσουν όλα τα σκάφη του στην προβλήτα.

9.4.        Κατά την είσοδο και έξοδο από τον λιμένα τα αγωνιζόμενα σκάφη θα κινούνται κατά ομάδες συνοδευόμενα υποχρεωτικά από συνοδό σκάφος. Σε περίπτωση αδυναμίας, αυτό πρέπει να δηλωθεί στην γραμματεία του αγώνα.

 

9.5.        ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ:

 

9.6.        Σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων η Επιτροπή Αγώνων θα δώσει ειδική εντολή εφαρμογής του εκτάκτου σχεδίου που σημαίνει ότι όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να περικυκλώσουν τα σκάφη των αγωνιζομένων και να τα συνοδεύσουν στο λιμάνι. Αλλαγές και άλλες οδηγίες θα δίνονται από την Επιτροπή Αγώνων από το VHF στο κανάλι 69.

 

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΩΝ

 

10.1. Κάθε σκάφος που συμμετέχει στο πρωτάθλημα πρέπει να φέρει αριθμούς ιστίων, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να είναι εμφανείς και όχι ίδιοι με άλλου αγωνιζόμενου σκάφους σε αυτό το πρωτάθλημα.

 

11. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΙΑ

 

11.1.    Σήματα στη στεριά θα επαίρονται στον ιστό του ομίλου μεταξύ των ωρών 09.30 και 18.00.

11.2.    Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω σήματα:

α) Απαντητικός επισείων «ΑΡ» - αναβολή ιστιοδρομίας, το προειδοποιητικό σήμα θα δοθεί μισή ώρα μετά την υποστολή του.

β) Επισείων «L» - υπάρχει ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

12.  ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ

12.1. Οι σημαίες κλάσεων θα είναι λευκές με το σήμα της κλάσης.

 

13. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΠΑΝΙΩΝ

 

13.1.    Καταμέτρηση μπορεί να γίνει μετά από ένσταση ή εντολή της επιτροπής ενστάσεων ή της επιτροπής καταμέτρησης.

13.2.    Αλλαγή εξοπλισμού δεν επιτρέπεται χωρίς προηγουμένη έγκριση από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ-ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

14.1. Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την εκκίνηση.

14.2. Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα γνωστοποιούνται μέχρι τις 18:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας.

14.3. Ο επίσημος πίνακας των ανακοινώσεων θα ευρίσκεται έξω από την Γραμματεία των αγώνων στο Ξενοδοχείο AEOLOS BAY.

 

15. ΣΗΜΕΙΑ - ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ

 

15.1. Οι σημαδούρες των σημείων στροφής θα είναι φουσκωτές χρώματος πορτοκαλί.

15.2. Η σημαδούρα της εκκίνησης θα είναι σημαντήρας με κοντάρι που θα φέρει σημαία χρώματος κόκκινου και του τερματισμού χρώματος μπλε.

15.3. Εάν κάποιο σημείο στροφής μετατοπισθεί ή απολεσθεί και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, τότε ένα σκάφος της Επιτροπής Αγώνων που θα φέρει το γράμμα «Μ» του διεθνή κώδικα, θα αγκυροβολήσει ή θα κρατηθεί στη θέση περίπου του σημείου με συνεχή ηχητικά σήματα. (Διαφοροποίηση του 34 RRS).

 

16. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

16.1. Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο.

  16.2. Διαδρομή Optimist: Εκκίνηση –1 – 2 - 3Α/3Β - Τερματισμός. (Βλέπε συν. Παρ/μα Ι)

  16.3.Διαδρομή Laser: Εκκίνηση -1- 4 -1-2- 3Α/3Β -Τερματισμός. (Βλέπε συν. Παρ/μα Ι)

 

17. ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ

17.1. Οι αγώνες θα εκκινούν σύμφωνα με τον κανόνα 26.

17.2. Γραμμή εκκίνησης: Είναι η νοητή γραμμή που ορίζεται από σημαδούρα με πορτοκαλί σημαία σε κοντάρι στο αριστερό άκρο της και κόκκινη σημαία αναρτημένη επί του σκάφους επιτροπής αγώνων στο δεξιό άκρο της..

17.3. Ένα σκάφος δεν πρέπει να ξεκινά αργότερα από 4 λεπτά μετά το σήμα εκκίνησης. Διαφορετικά θα θεωρείται DNS.

17.4. Σκάφος που δεν αγωνίζεται πρέπει να κρατιέται μακριά από του αγωνιζόμενους (Κανόνες 22 και 64.1 c RRS).

17.5. Όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, ή υπάρχει αδυναμία αγκυροβολίας το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων μπορεί να κρατήσει τη θέση του χρησιμοποιώντας την μηχανή του.

18. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

18.1. Τα σκάφη OCS θα αναγράφονται σε πίνακα αναρτημένο στο σκάφος  εκκινήσεων της επιτροπής αγώνων.

19. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ - ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ

19.1. Δεν θα γίνει αλλαγή της διαδρομής μετά την εκκίνηση.

 

19.2. Η Επιτροπή Αγώνων δύναται – και εφόσον διανυθεί το 50 % της διαδρομής – να επιβραχύνει ιστιοδρομία επαίροντας τον επισείοντα «S» σε σκάφος της Επιτροπής κοντά στο σημείο στροφής. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το σημείο και το σκάφος της Επιτροπής θα ορίζουν τη γραμμή τερματισμού (κανόνας 32 RRS).

 

20. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

20.1. Σκάφη που παρατηρούνται από την επιτροπή ενστάσεων για παράβαση του κανόνα 42 θα τιμωρούνται με βάση το παράρτημα P RRS.

20.2. Σε σκάφος που επανόρθωσε για παράβαση του κανόνα 42 δεν μπορεί να υποβληθεί σε ένσταση από άλλο σκάφος. (Διαφοροποίηση του κανόνα 60.1c).

20.3. Ενέργειες ή μη ενέργειες της Επιτροπής Ενστάσεων δεν υπόκεινται σε αίτηση αποκατάστασης (62. 1α).

 

21. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

21.1. Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται από σημαδούρα με μπλε σημαία σε κοντάρι και μπλε σημαία επί του σκάφους επιτροπής αγώνων που βρίσκεται στο δεξιό άκρο της..

21.2. Μετά τον τερματισμό τα σκάφη πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή των αγώνων χωρίς να εμποδίζουν σκάφη που δεν έχουν τερματίσει (κανόνας 22 και 64.1 c RRS).

21.3. Όταν υπάρχουν αντίξοες καιρικές συνθήκες, ή αδυναμία αγκυροβολίας το σκάφος Επιτροπής Αγώνων μπορεί να χρησιμοποιήσει μηχανή για να διατηρήσει τη θέση του.

 

22. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

 

22.1. Σκάφη που δεν τερματίζουν εντός 15 λεπτών μετά τον τερματισμό του πρώτου σκάφους, θα βαθμολογούνται με DNF ( διαφοροποίηση κανόνα 35 ).

 

23. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

23.1. Η βαθμολογία του πρωταθλήματος θα γίνει σύμφωνα με το Παράρτημα Α, Κανόνας Α2 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF (2005-2008). Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας Παράρτημα Α 4.1 RRS.

23.2. Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του Παραρτήματος Α2, Κανόνας Α8 RRS, παραμένει ισοβαθμία και σε θέσεις, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί. (διαφοροποίηση Κανόνα Α8 των RRS).

23.3. Οι κατηγορίες θα προκύπτουν από την γενική κατάταξη.

 

24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

24.1. Αμέσως μετά τον τερματισμό, σκάφος που πρόκειται να υποβάλλει ένσταση πρέπει να ενημερώσει του σκάφος της Επιτροπής Αγώνων στη γραμμή τερματισμού για τα σκάφη που προτίθεται να υποβάλλει ένσταση.

24.2. Οι ενστάσεις θα είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται  στη γραμματεία αγώνων και να κατατίθενται στην γραμματεία κατά την διάρκεια του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων, το οποίο θα αναγράφεται στον πίνακα ανακοινώσεων.

24.3. Σκάφος που αποδέχεται οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων εκτελώντας εναλλακτική ποινή, πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αποδοχής που διατίθεται στη Γραμματεία Αγώνων εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή ενός βαθμού για κάθε παράβαση.

24.4. Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων θα λήξει μία ώρα μετά την άφιξη του σκάφους της Επιτροπής στο αγκυροβόλιο.

24.5. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται με τη σειρά υποβολής τους και η εκδίκασή τους θα γνωστοποιείται στους αγωνιζόμενους το γρηγορότερο δυνατό.

24.6. Η Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή από τις υπόλοιπες ιστιοδρομίες, εάν κατά τη γνώμη της ο αθλητής διέπραξε μια σοβαρή παράβαση των κανονισμών ή των τρόπων της καλής συμπεριφοράς (κανόνας 69 RRS).

24.7. Την τελευταία ημέρα των αγώνων αιτήσεις επανάληψης ακροαματικής διαδικασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι και μία (1) ώρα μετά την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων. (διαφοροποίηση κανόνα 66 RRS).

 

25. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΟΔΑ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ)

 

25.1. Σκάφη συνοδά και προπονητών πρέπει αμέσως μετά το πρώτο προπαρασκευαστικό σήμα (εκτός εάν υπάρχει αναβολή) να απομακρύνονται και να παραμένουν καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα σε απόσταση 100 μ. από τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού και να κινούνται μόνο στην αριστερή πλευρά της διαδρομής. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται παράβαση του κανόνα 41 RRS.

25.2. Τα συνοδά σκάφη και τα σκάφη των προπονητών, πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και το σκάφος να έχει ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους 350.000,00 €.

 

26. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

26.1. Το σκάφος της Επιτροπής Ενστάσεων θα φέρει σημαία χρώματος λευκού με το γράμμα J”.

26.2. Το κύριο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων θα φέρει σημαία χρώματος πορτοκαλί με τα γράμματα RC”.

26.3. Τα βοηθητικά σκάφη της Επιτροπής Αγώνων θα φέρουν σημαία χρώματος πορτοκαλί.

 

27. ΣΚΑΦΟΣ Μ.Μ.Ε.

 

27.1. Το σκάφος των Μ.Μ.Ε. θα φέρει σημαία χρώματος λευκού με τα γράμματα PRESS και θα πρέπει να κινείται σε απόσταση 100 μ. από τα αγωνιζόμενα σκάφη, οδηγούμενο από άτομα της διοργανώτριας αρχής.

 

28. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

28.1. Εξωτερική βοήθεια με επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο θεωρείται παράβαση του Κανόνα 41 RRS.

 

29. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

29.1. Τα μέλη της επιτροπής αγώνων είναι τα ακόλουθα:

 Πρόεδρος: ……………………………………………

 Γραμματέας και έκδοση αποτελεσμάτων: …………………………

 Μέλη: ……………………………………………

 ……………………………………………..

 ……………………………………………..

  ……………………………………………..

 ……………………………………………..

 ……………………………………………..

 ……………………………………………..

 

29.2    Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος: ……………………………………………… 

 Γραμματέας: ……………………………………………… 

 Μέλη: ………………………………………………

 ………………………………………………

  ………………………………………………

 

30. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

30.1. Όπως προκύπτει από τον διεθνή κανονισμό ιστιοδρομιών RRSISAF όπου υπάρχει η λέξη πρέπει στις παρούσες οδηγίες πλου σημαίνει υποχρεωτική εφαρμογή. 

  

 

 Η Επιτροπή Αγώνων

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

NEXT

home

Μάρτιος 2006