ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1ου & 2ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006

ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΑΙ LASER RDL

 ΤΗΝΟΣ, 15 ΕΩΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

 

1.      ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με την βοήθεια της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝΟΥ.

 

2.      ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίου Φωκά, της Τήνου, με εναλλακτική θαλάσσια περιοχή σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών στον όρμο Πανόρμου Τήνου.

 

3.      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στο Ξενοδοχείο AEOLOS BAY στην Αγκάλη Τήνου.

Τηλέφωνο: 2283 0 23.410, - 11, Fax: 2283 0 23.086

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί η εναλλακτική περιοχή, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο τόπος, τα τηλέφωνα και το fax της γραμματείας θα δοθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες.

 

4.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.1     Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση:

 

4.1.1        Τους διεθνούς κανονισμούς ιστιοδρομιών (RRS) 2005 – 2008 της ISAF)

4.1.2        Τους κανονισμούς της κλάσης, όπως αυτοί ισχύουν για το έτος 2006

4.1.3        Την παρούσα προκήρυξη

4.1.4        Τις οδηγίες πλου

4.1.5        Τις σχετικές εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο.

4.1.6        Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου επιτρέπεται από τους κανονισμούς, (σύμφωνα με το άρθρο 86 των κανονισμών RRS 2005 – 2008 της ISAF).

 

5.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

5.1    Θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες για τις κατηγορίες των σκαφών τύπου:

 Optimist με αθλητές γεννηθέντες το 1991 και μετά.

 Laser Radial με αθλητές γεννηθέντες το 1988 και μετά.

 

5.2    Οι κατηγορίες αγώνων είναι παίδων και κορασίδων για την κατηγορία ΟΠΤΙΜΙΣΤ και εφήβων για την κατηγορία LASER RDL.

 

5.3    Η κάθε κατηγορία σκαφών θα έχει ξεχωριστή εκκίνηση.

 

6.      ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

6.1    Το πρωτάθλημα κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτημα 1 κανόνας 20  RRS.

.

6.2    Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων.

 

7.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

7.1      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές  αθλήτριες με Ελληνική υπηκοότητα, ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει, κάτοχοι δελτίου ταυτότητος αθλητού ιστιοπλοΐας Εθνικής αρχής, με ετήσια ιατρική γνωμάτευση.

 

7.2      Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μετά την άφιξη των αθλητών, από τις 12.00 της 15ης Απριλίου μέχρι τις 09.00 της 16ης Απριλίου 2006.

 

7.3      Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής.

 

7.4      Οι Όμιλοι πρέπει να  δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι το Σάββατο 8 Απριλίου 2006 και ώρα 20.00, με Fax στον αριθμό τηλεφώνου 2283 0 22.086, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται. Δηλώσεις συμμετοχής που θα αποσταλούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ

 

7.5      Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία των αγώνων τα πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών τους και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τους έναντι τρίτων, ύψους 350.000,00 €, καθώς και τα έγγραφα για την ατομική διαφήμιση, εάν φέρουν.

 

7.6 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων, οι υπεύθυνοι χειριστές για τις μετακινήσεις τους κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος  χειριστή ταχυπλόου, αντίγραφο του οποίου θα κρατείται στην γραμματεία των αγώνων και  υποχρεωτικά πρέπει να φορούν  το βραχιόλι ασφαλείας (Quick Stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής.

 

7.7  Τα συνοδά σκάφη πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ζημίες έναντι  τρίτων, ύψους 350.000,00 € , το οποίο θα καταθέσουν στην γραμματεία του αγώνα πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών μαζί με το έγγραφο νηολόγησής τους.

 

7.8 Για κάθε 10 αθλητές υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει δηλωμένο ένα σωστικό σκάφος. Από 11 έως 20 θα πρέπει να υπάρχουν δηλωμένα δύο σωστικά σκάφη και από 21 και πάνω πρέπει να υπάρχουν δηλωμένα 3 σωστικά σκάφη.

 

 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 

8.1

 

Σάββατο

 

15-4-06

 

Μεσημέρι-Απόγευμα

 

19.00

 

 

Αφίξεις αποστολών – Δηλώσεις συμμετοχής – προσκόμιση δελτίων αθλητών και λοιπών δικαιολογητικών στην γραμματεία αγώνων.

 

Συνάντηση προπονητών με επιτροπή αγώνων.

 

 

8.2

 

Κυριακή

1ο

Περιφερειακό

 

16-4-06

 

10.00

 

 

 

 

Ιστιοδρομίες 1 - 3 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ,

 

 

8.3

 

Δευτέρα

1ο

Περιφερειακό

 

17-4-06

 

10.00

 

 

 

 

Ιστιοδρομίες 4 - 6 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

8.4

 

Τρίτη

2ο

Περιφερειακό

 

 

18-4-06

 

10.00

 

 

 

 

Ιστιοδρομίες 1 - 3 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

 

8.5

 

Τετάρτη

2ο

Περιφερειακό

 

19-4-06

 

10.00

 

 

 

 

Ιστιοδρομίες 4 - 6 LASER, - ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

 

 

8.6

 

Πέμπτη

 

20-4-06

 

10.00

 

 

Αναχώρηση αποστολών από τα δωμάτια των Ξενοδοχείων.

 

 

8.7       Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις ημέρες των αγώνων.

8.8 Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκκινεί η επόμενη.

8.9  Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους.

8.10 Το πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εάν πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία

 σκαφών από τις δώδεκα που έχουν προγραμματιστεί. Εάν διεξαχθούν 5 – 8 ιστιοδρομίες

  αφαιρείται μία. Εάν διεξαχθούν 9 – 12 αφαιρούνται δύο.

8.11 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις ιστιοδρομίες την ημέρα.

8.12 Δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15.00 της 19ης Απριλίου 2006.

 

9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

9.1   Η διαδρομή θα καθορίζεται στις οδηγίες πλου.

 

10. ΕΥΘΥΝΗ

 

10.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Κανόνα 4 των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας RRS 2005 – 2008 της ISAF.

 10.2 Οι αθλητές / αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη. Η διοργανώτρια αρχή και οι επιτροπές των αγώνων δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων.

 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

11.1 Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογηθούν όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Α των κανονισμών

 ιστιοδρομιών (RRS) χρησιμοποιώντας το χαμηλό σύστημα βαθμολογίας.

 

12. ΕΠΑΘΛΑ

 

12.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής βαθμολογίας κάθε κατηγορίας σκαφών, τόσο στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια.

 

12.2 Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες

.

12.3 Ο τόπος της απονομής των επάθλων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση.

 

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 

13.1 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία του αγώνα στις 15/4/06 κατά την άφιξη των αποστολών.

 

14. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

 

14.1 Η επιτροπή καταμέτρησης μπορεί να ζητήσει την καταμέτρηση σκαφών μετά το πέρας κάθε ιστιοδρομίας.

 

15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

15.1 Ως σχετικές εγκύκλιοι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

 

16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 

16.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν σε χώρους που θα καθορίσει ο διοργανωτής Όμιλος στην περιοχή «Αγκάλης» μπροστά από το Ξενοδοχείο ΑΙΟΛΟΣ ΒΑΥ.

 

16.2 Οι αθλητές, προπονητές και συνοδοί θα καταλύσουν στο Ξενοδοχείο ΑΙΟΛΟΣ ΒΑΥ ή και σε άλλα Ξενοδοχεία της Τήνου με κόστος 35,00 € ημερησίως ανά άτομο (ημιδιατροφή) με πρωινό μπουφέ και  ένα δείπνο.

 

16.3 Ο Ναυτικός Όμιλος Τήνου θα διαθέσει LUNCH BOX από το μεσημέρι της 15ης Απριλίου έως

 και το μεσημέρι της 19ης Απριλίου 2006.

 

17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

17.1 Τα ονόματα των μελών των προαναφερόμενων επιτροπών θα αναφέρονται στις οδηγίες πλου.

 

18. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

18.1 Παρακαλούμε θερμά, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής που επισυνάπτεται να αποσταλεί συμπληρωμένο στο Fax 2283 0 23.086 το αργότερο μέχρι το Σάββατο 8 Απριλίου 2006, ώρα 20.00.

 

Τήνος, 15 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ 1ο & 2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006 

15 – 19 Απριλίου 2006

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………..2006

Προς την Γραμματεία του

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝΟΥ 

 

Ο Όμιλος …………………………………………………………………….………………….

δηλώνει συμμετοχή στο προαναφερόμενο πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ε.Ι.Ο. στην Τήνο από 15 έως και 19 Απριλίου 2006 με τους παρακάτω αθλητές / αθλήτριες:

 

1.      Κατηγορία ΟΠΤΙΜΙΣΤ

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Ι.Ο.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Κατηγορία LASER RDL:

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Ι.Ο.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Τους παραπάνω αθλητές θα συνοδεύουν:

Προπονητής:

 

Φουσκωτό:

 

Συνοδοί / γονείς:

 

Συνολικός αριθμός των μελών της αποστολής μαζί με τους αθλητές: 

 

 

Για τη διαμονή μας χρειαζόμαστε:

Μονόκλινα:

 

Δίκλινα:

 

Τρίκλινα:

 

Ημερομηνία άφιξης στην Τήνο:

 

 

Πλοίο:

 

 

 

 

Ο Δηλών / Η δηλούσα

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα – Υπογραφή - Σφραγίδα Ομίλου και αριθμός κινητού τηλεφώνου του αρχηγού της αποστολής)

BACK

home

Μάρτιος 2006