ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Τα μέλη να λάβουν μέρος στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί
Στις 10 Απριλίου 2005 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο Κινηματογράφο Σινέ
Αμόρε με θέματα:
1/ Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2/ Έγκριση απολογισμού 2004 και προϋπολογισμού έτους 2005
3/ Ενημέρωση των μελών για τα τρέχοντα κυνηγετικά θέματα.
4/ Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
5/ Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας που θα είναι και το πιθανότερο η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17 Απριλίου 2005 στις 11.00π.μ.
Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές έως 6 Απριλίου 2005.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΡΑΝΗΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

home