ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψηφίων μελών Δ.Σ. περιόδου 2005 - 2007

1.Αρίδης Ιωάννης του Αθανασ.
2.Βίδος Αντώνης (Γιαννέτας) του Νικολ.
3.Κορνάρος Ελευθέριος του Νικολ.
4.Μαραγκός Νικόλαος του Πέτρου.
5.Μαρκουιζος Θεόδωρος του Αντων.
6.Νάζος Νικόλαος του Γεωργ.
7.Ρήγος Φραγκίσκος του Ματθ.
8.Σουράνης Ιωάννης του Αντων.
9.Συριανός Απόστολος του Ελευθ.
10.Τριαντάφυλλος Γεώργιος του Νικολ.

Ελεγκτική Επιτροπή ιδίας περιόδου

1.Ανταλής Αμβράσιος του Ευαγ.
2.Κρητικός Δημήτριος του Νικολ.
3.Σουράνης Γεώργος του Αναστ.


home

Απρίλιος 2005