Α.Π……………...
Ημερ …………..…

    
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2)

ΚΩΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ

39

Χρηματοοικονομική - Λογιστική (50 Ω)

 

74

Προετοιμασία ενηλίκων για απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 Ω)

 

40

Χρηση Νέων Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
(25 Ω)

 

75

Προετοιμασία ενηλίκων για απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (175 Ω)

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

94

Αλφαβητικό σύστημα - Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία (75 Ω)

 

90

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας (125 Ω)

 

1

Εισαγωγή στο αλφαβητικό σύστημα (50 Ω)

 

88

Διαχείριση Κινδύνων - Κρίσεων & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (125 Ω)

 

2

Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι - Γενική Θεματολογία (25 Ω)

 

73

Διαχείριση Νοικοκυριού (100 Ω)

 

3

Ελληνική Γλώσσα & Επικοινωνία Ι - Θέματα καθημερινής ζωής (50 Ω)

 

41

Βασικοί Θεσμοί Ελληνικής Πολιτείας & Ευρωπαϊκής Ένωσης (50 Ω)

 

4

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία Ι - Χώρος Εργασίας (25 Ω)

 

42

Ο πολίτης στην Ελλάδα και την Ευρώπη (50 Ω)

 

5

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία ΙΙ - Γενική Θεματολογία (50 Ω)

 

43

Ο εργαζόμενος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(50 Ω)

 

6

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία ΙΙ - Αξιοποίηση υπηρεσιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (50 Ω)

 

44

Δημιουργική σκέψη. Παραγωγή καινοτόμων & πρωτότυπων ιδεών (25Ω)

 

7

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία ΙΙ - Δικαιώματα πολίτη (25 Ω)

 

45

Οικονομική Διαχείριση και χρήση νέων τεχνολογιώνστη διαχείρηση νοικοκυριού (25 Ω)

 

8

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία ΙΙ - Δικαιώματα Εργαζομένου (25 Ω)

 

46

Σωματική και Ψυχικά Υγεία (25 Ω)

 

9

Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία ΙΙ - Χώρος Εργασίας Νέες επικοιν. δεξιότητες (25 Ω)

 

47

Διατροφή (25 Ω)

 

10

Δημιουργική Γραφή : Μέσα Μαζική Ενημέρωσης (25 Ω)

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

11

Δημιουργική Γραφή : Λογοτεχνία (25 Ω)

 

91

Πολιτισμός: Ιστορία της Τέχνης – Εικαστικά – Μουσεία (125 Ω)

 

12

Οικογενειακός Γραμματισμός & Αριθμητισμός (50 Ω)

 

92

Πολιτισμός: Θέατρο – Μουσική – Κινηματογράφος (125 Ω)

 

13

Ελληνική Ιστορία : Σημαντικοί σταθμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (50 Ω)

 

93

Πολιτισμός: Λογοτεχνία –Λαογραφία – Δημιουργική Γραφή (125 Ω)

 

14

Τοπική ιστορία (25 Ω)

 

49

Ιστορία της Τέχνης (50 Ω)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

50

Θέατρο - Θεατρική παιδεία (50 Ω)

 

15

Βασικά Αγγλικά (50 Ω)

 

51

Ακούγοντας Μουσική (25 Ω)

 

18

Βασικά Γαλλικά (50 Ω)

 

52

Ελληνική Μουσική (25 Ω)

 

21

Βασικά Γερμανικά (50 Ω)

 

53

Λαογραφία: ΠΑραδοσιακός Πολιτισμός (25 Ω)

 

16

Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω)

 

54

Φωτογραφία και κινηματογράφος (25 Ω)

 

19

Γαλλικά στο Εργασιακό περιβάλλον (25 Ω)

 

55

Φωτογραφία (25 Ω)

 

22

Γερμανικά στο Εργασιακό περιβάλλον (25 Ω)

 

56

Ελληνικός Κινηματογράφος (25 Ω)

 

17

Αγγλικά στον τουρισμό (25 Ω)

 

57

Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική (50 Ω)

 

20

Γαλλικά στον τουρισμό (25 Ω)

 

58

Μουσεία (25 Ω)

 

23

Γερμανικά στον τουρισμό (25 Ω)

 

59

Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (25 Ω)

 

24

Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 Ω)

 

60

Βιβλία - Βιβλιοθήκες (25 Ω)

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

61

Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες
(50 Ω)

 

25

Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή (50 Ω)

 

62

Ψυχαγωγία και ενημέρωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών (25 Ω)

 

26

Μαθηματικά της Αγοράς (25 Ω)

 

63

Δημιουργώντας τοπική εφημερίδα (25 Ω)

 

87

Στατιστική Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και την οικονομία (50 Ω)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

76

Προετοιμασία Τσιγγάνων για απολυτήριο Δημοτικού (175 Ω)

 

69

Τεχνολογίες Πληροφορικής –Επικοινωνιών Α – τουλάχιστον Λύκειο (250 Ω)

 

77

Προετοιμασία κρατουμένων για απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 Ω)

 

95

Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών Β – Γυμνάσιο (250 Ω)

 

78

Προετοιμασία κρατουμένων για απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (200 Ω)

 

30

Πληροφορική ΙΙ : Βασικές Έννοιες Η/Υ στη κοινωνία της Πληροφορίας (50 Ω)

 

83

Εκπαίδευση και υποστήριξη γονέων μεταναστών - Παλιννοστούντων (150 Ω)

 

31

Πληροφορική ΙΙΙ : Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 30 πρόγραμμα

 

84

Εκπαίδευση και υποστήριξη γονέων τσιγγάνων
(150 Ω)

 

32

Πληροφορική ΙV : Προχωρημένα θέματα σχετικά με υπολογιστικά φύλλα –Παρουσιάσεις – Βάσεις δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 31 πρόγραμμα

 

85

Εκπαίδευση και υποστήριξη γονέων Μουσουλμανικής Μειονότητας (150 Ω)

 

33

Πληροφορική V : Πολυμέσα και web publishing (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 32 πρόγραμμα

 

68

Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο (50 Ω)

 

34

Πληροφορική VI : Δυναμικές εφαρμογές δυναμικού ιστού (25 Ω). Προαπαιτούμενο το 32 και 33 πρόγραμμα

 

64

Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι (50 Ω)

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

65

Εκπαίδευση Τσιγγάνων ΙΙ (50 Ω)

 

70

Οικονομία –Διοίκηση - Επιχειρήσεις Α – τουλάχιστον Λύκειο (250 Ω)

 

66

Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 Ω)

 

72

Οικονομία –Διοίκηση - Επιχειρήσεις Β –Γυμνάσιο  (250 Ω)

 

67

Συμβουλευτική Κρατουμένων (50 Ω)

 

89

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (125 Ω)

 

81

Συμβουλευτική Κρατουμένων - Επανένταξη (50 ώρες)

 

35

Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω)

 

82

Συμβουλευτική σωφρονιστικών υπαλλήλων (50 ώρες)

 

36

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις (50 Ω)

 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΕ

37

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 Ω)

 

 

 

 

38

Μάρκετινγκ (25 Ω)

 

 

 

 

 

 

Back Next