ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την 40ΕΜ/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και διακριτικό τίτλο ΝΑΚΕΠΑ, το οποίο ιδρύθηκε και εδρεύει στην κοινότητα Πανόρμου Τήνου και έχει σκοπό αυτόν που αναφέρετε στο καταστατικό του.

Σύρος, 2 Μαΐου 2007

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Back | Home