Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - Καλλιπάτειρα.
08:30 - 14:00 την Τετάρτη 16 Μαϊου 2007 στην αυλή του σχολείου & στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Διαβάστε την επιστολή των παιδιών προς τον οργανισμό Unicef...

Διαβάστε για το έργο των παιδιών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου...

Δείτε τις προετοιμασίες που κανάνε τα παιδιά, καθώς και την υλοποίηση του έργου τους...

Back | Home