Παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου, ο απολογισμός και οι ειδικές δράσεις του Τμήματος Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων

Back | Home