Γιώργος Φ. Χατζίρης -Πτυχιούχος μηχανικός δομικών έργων Τ.Ε Οικοδομικές άδειες Επιβλέψεις Τοπογραφικά Αδελφών Φυτάλη 6, 84200 ΤΗΝΟΣ Τηλ./Fax: 22830.22029

Γιώργος Φ. Χατζίρης -Πτυχιούχος μηχανικός δομικών έργων Τ.Ε

Οικοδομικές άδειες Επιβλέψεις
Τοπογραφικά

Αδελφών Φυτάλη 6, 84200 ΤΗΝΟΣ Τηλ./Fax: 22830.22029

Back - Home