Βασίλης Κ. Γιαννούλης, Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Βασίλης Κ. Γιαννούλης
Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
τ. Ιατρός Νοσ. "Α. Συγγρός"
Μέλος της Ελλ. / Ευρωπαϊκής Δερματολογικής Εταιρίας
Αισθητική - Επεμβατική Δερματολογία
Παιδοδερματολογία - Laser Εφαρμογές
ΠΑΛΛΑΔΟΣ 2 ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 22830 22277
84 200 ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ 6932 100848

 

 

BACK | HOME