ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
               ΤΗΝΟΥ                                            THNOΣ : 23-03-2007
                                                                                Α.Π  : οικ. 2331
                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                    **************
      Π Ρ Ο Σ
Α) Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου Τήνου:
1.  Φραγκίσκο Aμοιραλή
2.  Ματθαίο Βίλλα
3.  Ιάκωβο Απέργη
4.  Ιωάννη Γιαγιά
Β) Τους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων:
1.  Ιωάννη Χωματά
2.  Αρια Μανούσου-Μπινοπούλου
3. Παναγιώτη Ρήγα
Γ) Τοπική Αυτοδιοίκηση
1.  Δήμαρχο  Τήνου
2.  Δήμαρχο Δήμου Εξωμβούργου
3.  Πρόεδρο Κοινότητας Πανόρμου
4.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου και Δημοτικούς   Συμβούλους
5.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εξωμβούργου και Δημοτικούς Συμβούλους
6.  Συμβούλους Κοινότητας Πανόρμου

Θ Ε Μ Α :  Πρόσκληση σε συνεδρίαση. **********************************
          Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου Τήνου την Τρίτη 27-03-2007 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαρχείου Τήνου με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση προγράμματος έργων σχολικής στέγης 2007-2013
ΘΕΜΑ 2ο Θερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών δράσεων 2007
ΘΕΜΑ 4 Χρηματοδότηση Δήμου Τήνου και Κοινότητας Πανόρμου με ποσά 9.000 και 8.000 Ευρώ αντίστοιχα για εργασίες του έργου «Αποκατάσταση – ανάδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού ενδιαφέροντος ν. Τήνου.» και Ορισμός εκπροσώπου στις Κοινές Επιτροπές
ΘΕΜΑ 5ο Απόφαση για την απευθείας ανάθεση του έργου
«Περιφερειακός δρόμος φράγματος στη θέση Βακέτα του Δήμου Τήνου» ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών Επαρχείου για την προμήθεια  ειδών  γραφικής ύλης και καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας «Vodafon-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ»
ΘΕΜΑ 8ο Συζήτηση πάνω στα θέματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της συνεδρίασης της  29 -03 – 2007
Ανακοινώσεις  εγγράφων και αιτήσεων

Ο Έπαρχος Τήνου

 

Ραφαήλ Μωραϊτης

                                                              

Back | Home