ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΗΝΟΥ»


Σας γνωστοποιούμε ότι από 24-9-05 έως 24-10-05, θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της νήσου Τήνου.
Οι θέσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου στις οποίες θα εκτελούνται εργασίες, θα επισημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες.
Παρακαλούμε, εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα τα οχήματα ν’ ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ή παρακαμπτήριες οδούς, διευκολύνοντας το έργο μας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.


Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΡΑΪΤΗΣ

home

Οκτώβρης 2005