ΤΗΝΟΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14/2005


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟYΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Αφού λάβαμε υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και κοινοτικός Κώδικας", σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005 και ώρα 19.00 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

θέμα 1ο: Αποδοχή - υλοποίηση της με αριθ. 3/05 μελέτης του Δήμου Τήνου (αριθ. θεωρημένης μελέτης της ΤΥΔΚ:32/05) για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση οδών και πλατειών οικισμού Δύο Χωριών Δήμου Τήνου".

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασησ περί προσωρινής μη εφαρμογής της εσωτερικής ωησίδας του Κ.Χ. 206 στο έργο "Οδοποιία οδού πλατείας Ορλώφ - περιφερειακού Δήμου Τήνου".

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση στην εταιρία "Κ. Χατζηλούης - Μ. Αγγελοπούλου ΟΕ" άδειας ιδρύσεος και λειτουργίας καταστληματος υγειονομικο΄θ ενδιαφέροντος "Καφετέρια χωρίς παρασκευαστήριο εντός ξενοδοχείου ΑΣΤΕΡΙΑ" στην Λεωφ. Σταυρού - Κιονίων πόλεως Τήνου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εργαστήριο παρασκευής και συσκευασίας γλυκισμάτων με πρατήριο λιανικής πώλησης", στην εταιρία "ΕΥ ΖΗΝ - Στ. Γεωργακόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε." στην Λεωφ. Τήνου - Τριποτάμου, σε αντικατάσταση της απιθ. 179/2003 εκδοθείσας απο τον Δήμο Τήνου άδειας στο όνομα του Σταύρου Γεωργακόπουλου.

Θέμα 5ο: Περί καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφετέρια - Σνακ - Μπαρ" του κ. Γεώργιου Κώττη του Δημητρίου στην Λεωφ. Τήνου - Τριποτάμου πόλεως Τήνου.

Θέμα 6ο: Επανεξέταση αιτήσεως Ευτυχίας του Μιχαήλ για χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικόυ ενδιαφέροντος "Καφετέρια - Εστιατόριο (Ταβέρνα) - Οβελεστήριο" στην ακτή Δρόσου πόλεως Τήνου.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφέ - Μπάρ" με την επωνιμία "Μετροπολις" της εταιρίας "Ι. Σιώτος & ΣΙΑ ΟΕ" στην οδό Ταξιαρχών πόλεοσ Τήνου.

Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών επί θεμάτων λογαριασμών υδρευσης.

Θέμα 9ο: Έγκριση απολογισμού εσοδων & εξόδων οικον. έτους 2004 του ν.π.δ.δ. Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου.

Θέμα 10ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.387.40 ευρώ από ΣΑΤΑ 2005 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, συμφωνα με την με αριθ. 22879/9-5-05 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Θέμα 11ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 29.780,26 ευρώ (κατανομή β' τριμήνου και κατανομλη υπολοίπου α' τριμήνου 2005) για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, συμφωνα με την με απιθ. 20668/20-4-05 χρηματική εντολή του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Θέμα 12ο: Ψήφιση πιστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσης εγκαινίων του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή Βίντσι.

Θέμα 13ο: Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Ποπούλια σε επίτιμο δημότη Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία επιχείρησης εκμισθωσης μοτοσικλέτων άνω των 50 cc της εταιρίας "Γεώργιος Βιδάλης & ΣΙΑ ΟΕ".

Θέμα 15ο: Αντικατάσταση παραπηθέντος μέλους του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Γύρλας.

Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του προυπολογισμού του Δλημου οικον. έτους 2005 για την ενίσχυση του Κ.Α.20.7135 "Λοιπός εξοπλισμός" με το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικόυ βοηθήματος σε ενδεή συμπολίτη μας - κεκλεισμένων των θυρών.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΑΛΗΣ

home
Ιούνιος 2005