ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 7 Ιουλίου 2005
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 15/2005

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Τους τον κ ………………………..……………….….

.….....…………………………………….


Ε ν τ α ύ θ α


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τους διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», τους καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 12 Ιουλίου 2005 και ώρα 19.00 π.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα τους ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. Έτους 2005 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» (ΚΑΠΗ) Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. Έτους 2005 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ιερό Ίδρυμα Αγίας Τριάδας Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Μαραγκός (13Γ), Θεοδωρόπουλος (16Β), Ψάλτη (27Α), Ανδριανόπουλος (08Α)» τμήματος τους Μελέτης «έργα υποδομής περιοχών που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως» που τους έχει ανατεθεί με την 229/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ποσού 30.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την με αριθ. 30676/2005 απόφαση του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2005.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή επιχορήγησης Π.Ι.Ι.Ε Τήνου ποσού 9.000,00 € και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2005.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2005 για την ορθή εμφάνιση στα βιβλία του Δήμου Τήνου υπολοίπων δύο (2) λογαριασμών ταμιευτηρίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Επανεξέταση για γνωμοδότηση επί αιτήσεως αλλοδαπού υπηκόου Κίνας WENXIAO JIN για την χορήγηση άδειας παραμονής με σκοπό την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2910/2001.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο – Λουκουματζίδικο» με την επωνυμία «Μικρό Καφέ» της Βαρβέρη Παναγιώτας στην οδό Ευαγγελιστρίας 42 πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» με την επωνυμία «Λα Μαρίνα» της εταιρείας «Μ. Ρήγος – Φρ. Απέργης ΟΕ» στην Ακτή Νάζου πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο – Καφετέρια – Πιτσαρία» στην Τελκή Μαρία του Πέτρου στην οδό Τριών Ιεραρχών πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο – Ψαροταβέρνα» στην εταιρεία «Ροζαλία Πιπέρη και Σία Ο.Ε.» στην Ακτή Νάζου πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 12ο: Ψήφιση πίστωσης για συνέχιση από τον Δήμο σε συνεργασία με την ψυχολόγο – Ειδική παιδαγωγό κ. Βάσω Πλωμαρίτου – Σουράνη, των μαθημάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο υπερκινητικότητας και απόσπαση προσοχής.

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση του προγράμματος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε «Ιατρική απόβαση στα ακριτικά νησιά 2005».

ΘΕΜΑ 14ο:
Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησίας Αριστείδη Βαλσαμή στον οικισμό Αγ. Σώστη.

ΘΕΜΑ 15ο: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή διώροφου δημοτικού κτηρίου κληροδοτήματος Βλαχάκη».

ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής ανατρεπόμενου φορτηγού ωφέλιμου φορτίου 4.000 kg .

ΘΕΜΑ 17ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση υφιστάμενης Τουριστικής Μονάδας για την λειτουργία Ξενοδοχείου Γ’ τάξης δύο (2*) αστέρων δυναμικότητας 47 κλινών με την επωνυμία «Λητώ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αφοί Κονδύλα & Σία Ο.Ε.» σύμφωνα με το 515/15-6-2005 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 18ο:
Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για κάλυψη δαπάνης εγκατάστασης χλοοτάπητα .


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Περιάλης

home

Ιούλιος 2005