ΣΥΝΟΛΑ
  2002 2003 2004 2005
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11.519 12.168 14.042 18.577
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 14.050 15.915 17.236 15.053
ΜΑΡΤΙΟΣ 16.111 18.225 34.627 38.661
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 41.915 44.585 63.966 61.312
ΜΑΙΟΣ 58.610 59.191 87.437 72.066
ΙΟΥΝΙΟΣ 76.301 111.117 143.503 113.847
ΙΟΥΛΙΟΣ 132.485 168.649 236.053 222.808
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 177.350 241.372 251.008 224.284
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 168.781 154.786 218.926 229.111
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 81.219 83.045 128.155  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24.571 20.132 23.249  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12.211 10.824 14.400  
         
ΣΥΝΟΛΑ 815.123
940.009 1.232.602
 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

  2002 2003 2004 2005
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5.875
  7.164
9.268
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.056
  8.619
7.530
ΜΑΡΤΙΟΣ 7.743
  17.305
19.289
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20.383
  31.621
30.209
ΜΑΙΟΣ 28.729
  43.645
35.851
ΙΟΥΝΙΟΣ 36.856
  72.191
58.367
ΙΟΥΛΙΟΣ 63.656
  119.502
114.588
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 90.924
  127.351
112.369
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 87.665
  111.018
115.311
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 40.171
  65.007
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12.423
  11.544
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6.252
  7.067
 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

  2002 2003 2004 2005
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5.644
  6.878
9.309
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6.994
  8.617
7.523
ΜΑΡΤΙΟΣ 8.368
  17.322
19.372
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21.532
  32.345
31.103
ΜΑΙΟΣ 29.881
  43.792
36.215
ΙΟΥΝΙΟΣ 39.445
  71.312
55.480
ΙΟΥΛΙΟΣ 68.829
  116.551
108.220
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 86.426
  123.657
111.915
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 81.116
  107.908
113.800
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 41.048
  63.148
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12.148
  11.705  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5.959
  7.333
 

 

Νοέμβριος 2005