ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔOΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΝΟΥ 2006 - 2015

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ /
ΕΤΟΣ
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ιανουάριος

-
13
7
7
15
4
7
4
2
0

Φεβρουάριος

3
5
14
6
7
8
5
3
3
3

Μάρτιος

-
6
16
3
14
12
9
2
1
4

Απρίλιος

1
10
13
9
12
16
5
3
1
3

Μάιος

-
6
8
5
7
8
7
1
2
3

Ιούνιος

6
11
13
21
10
7
5
2
5
4

Ιούλιος

5
13
11
6
14
8
12
4
5
1

Αύγουστος

5
10
7
15
10
3
6
2
2
0

Σεπτέμβριος

4
7
12
12
13
12
2
4
1
3

Οκτώβριος

7
22
17
5
8
6
4
2
7
2

Νοέμβριος

3
7
17
12
16
5
7
1
7
6

Δεκέμβριος

2
7
10
14
14
4
11
5
3
5

ΣΥΝΟΛΟ

36
117
145
115
140
93
80
33
39
34

 

Ασφάλειες Ζωής , Αυτοκινήτων , Πυρός , Σκαφών

 

Back - Home