ΣτΕ: Νόμιμοι οι περιορισμοί δόμησης


Νόμιμοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές της Τήνου.


Με μια σειρά αποφάσεών του το Ε' Τμήμα του ΣτΕ (2604-2609/2005), απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει ιδιοκτήτες ακινήτων εναντίον προεδρικού διατάγματος του 2003 το οποίο όριζε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) επιβάλλοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαγορεύσεις στη δόμηση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις ΖΟΕ, εφόσον στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και τίθενται υπέρ της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος, δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προορισμός των εκτός σχεδίου ακινήτων δεν είναι η δόμηση και επομένως μπορεί να επιβλεφθεί σε αυτά ακόμη και ολοσχερής απαγόρευση δόμησης εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το επίμαχο Π.Δ., απαγορεύουν δόμηση σε οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 35%, όσα δεν έχουν πρόσωπο 10 μέτρων σε δημόσια οδό ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον αιγιαλό.

Σκοπός των απαγορεύσεων αυτών, σύμφωνα με το ΣτΕ, η πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης των πειβαλλοντικών προβλημάτων και η αποφυγή της επέκτασης πραγματικών καταστάσεων που θα δυσχέραιναν το μελλοντικό πολεδομικό σχεδιασμό της περιοχής.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/09/2005

home

Σεπτέμβριος 2005