ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τήνος, 26 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμός Συνεδριάσεως: 4/2004


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου,

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 και 119 του Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2004 και ώρα 18.00 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:


ΘΕΜΑ 1 : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου « κατασκευή γεφυριού στην περιοχή Αγ. Παρασκευής».

ΘΕΜΑ 2 : Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του « Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ».

ΘΕΜΑ 3 : Λήψη απόφασης για φιλοξενία γερμανικού τηλεοπτικού συνεργείου, το οποίο θα επισκεφθεί το νησί μας με σκοπό την δημιουργία τηλεοπτικής ταινίας.

ΘΕΜΑ 4 : Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων υποδοχής του πλοίου « ΚΕΡΥΝΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία των μελών του πληρώματος.

ΘΕΜΑ 5 : Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 Ε με Κ.Α. 0.06.062.4. και τίτλο « Φιλοξενίες» για κάλυψη δαπανών σε περιπτώσεις συνεργασίας του Δήμου με διάφορους φορείς ( δημοσιογράφους, υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών, επισήμους, κλιμακίου αιμοδοσίας κτλ).

ΘΕΜΑ 6 : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 7 : Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος « Ψιλικών» στον Ανδρέα – Παναγιώτη Βελαλόπουλο επί της οδού Παναιτίου Ναυάρχου 10 πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 8 : Αποδοχή ποσού 15.640,00 Ε από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με το 807/12-2-2004 έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 9 : Αποδοχή ποσού 1.350,00 Ε για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, σύμφωνα με το 1602/19-2-2004 έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 10 : Αποδοχή ποσού 12.171,00 Ε από τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τα παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών, σύμφωνα με το 12301/15-12-2003 έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειρηναίος Αθηναίοςhome