Tinos photoalbum

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος 17 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδρίασης: 1/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ 1ο:


Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών έργων και προμηθειών οικον. έτους 2012.


ΘΕΜΑ 2ο:


Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.


ΘΕΜΑ 3ο:


Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 4ο:


Ορισμός ειδικού οργάνου, αρμόδιου για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ.


ΘΕΜΑ 5ο:


Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης περιφερειακού δρόμου Πανόρμου Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση της μελετητικής εταιρίας «Λύσιππος Α.Ε.» αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης πρώην Δήμου Εξωμβούργου» λόγω παύσης άσκησης επαγγέλματος της κας Φωτεινού.


ΘΕΜΑ 7ο:


Λήψη απόφασης για αλλαγή Δ/σας Υπηρεσίας των Μελετών : «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Χώρας Τήνου» και «Μελέτη Πολεοδόμησης Οικισμών Δήμου Τήνου, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Ιωάννη Πόρτο, Αγ. Σώστη και Λυχναφτιάς».


ΘΕΜΑ 8ο:

Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011ΕΠ76700012, ποσού 1.071.840,00 ευρώ, για το έργο «Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 9ο:


Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Νήσου Τήνου : Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση».


ΘΕΜΑ 10ο:


Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου Φαλατάδου – Κακιάς Σκάλας πρώην Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», Κωδικός Πρόσκλησης 22 και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Άνδρου (επαρκής διαχειριστικά φορέας).

ΘΕΜΑ 11ο:


Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «προμήθεια φορητών (ρυμουλκούμενα) συστημάτων βιολογικής φίλτρανσης ακαθάρτων», στο πλαίσιο του Άξονα 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου», Κωδικός Πρόσκλησης 14 και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Άνδρου (επαρκής διαχειριστικά φορέας).


ΘΕΜΑ 12ο:


Λήψη απόφασης επί αιτήματος Καθολικής Αρχιεπισκοπής για μετατόπιση περιπτέρου στην πλατεία Πάρη Λιαρούτσου.


ΘΕΜΑ 13ο:


Γνωμοδότηση για τροποποίηση – έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 14.850 τ.μ. στη θέση Πατέλα του Δήμου Τήνου στην εταιρεία «Γάσπαρης Παναγιώτης & Ονούφριος Ο.Ε.».


ΘΕΜΑ 14ο:


Έγκριση έκδοσης από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τήνου, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η).


ΘΕΜΑ 15ο:


Έγκριση έκδοσης από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τήνου, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

ΘΕΜΑ 16ο:


Λήψη απόφασης για επανακαθορισμό τιμών και ορίων Ζωνών για την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Δήμου Τήνου, σύμφωνα με τις καθορισθείσες αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών.


ΘΕΜΑ 17ο:


Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου οικον. Έτους 2012.


ΘΕΜΑ 18ο:


Έγκριση πλάνου δράσεων έτους 2012, της τουριστικής επιτροπής Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 19ο:


Εξέταση αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου για συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην επίσημη επίσκεψη και παρουσίαση της Τήνου στο Νικολάγιεφ της Ουκρανίας.


ΘΕΜΑ 20ο:


Λήψη απόφασης σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.


ΘΕΜΑ 21ο:


Λήψη απόφασης για σύσταση γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο Τήνου.


ΘΕΜΑ 22ο:


Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 23ο:


Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 24ο:

Εξέταση αιτήματος Βερόνικας Λούτσι για παραχώρηση αίθουσας με σκοπό την εκμάθηση της Αλβανικής γλώσσας σε παιδιά μετανάστες δεύτερης γενιάς .


ΘΕΜΑ 25ο:

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ύδρευσης.


ΘΕΜΑ 26ο:


Λήψη απόφασης ενόψει της 30ής Ιανουαρίου 2012, επετείου της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης.


ΘΕΜΑ 27ο:

Συμμετοχή του Δήμου Τήνου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2012.
Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑΣ


 

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece