Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ξυνάρα 15 Σεπτεμβρίου 2005
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3969
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 12/2005

Ταχ. Δ/νση: Ξυνάρα Τήνου 84200
ΤΗΛ- 2283051801-3-4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Προς: τον κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου - λοιπούς φορείς.

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ 2 και 119 του Π.Δ. 410/1995 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 19.30 σε τακτική συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης αλλαγής ρολογιού ΔΕΗ από μονοφασικό σε τριφασικό για το Δημοτικό Σχολείο Στενής και Νηπιαγωγείο Καλλονής του Δήμου μας
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της 37/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΕΤ σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ έτους 2005 –έκθεση και απολογισμός έτους 2004
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου και της ΔΕΑΕΤ για τα προγράμματα
ΘΕΜΑ 4ο Υποβολή κοινής πρότασης του Δήμου Εξωμβούργου με την Κοινότητα Πανόρμου για ένταξη διαδημοτικού έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης αποδοχής ποσού 10.000,00 ευρώ από το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου για την αντιμετώπιση των αναγκών οδοποιϊας , ύδρευσης και άρδευσης του Δ.Δ.Φαλατάδου (σχετ έγγραφο2021/05 του Π.Ι.Ι.Ε.Τ)
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης υπογραφής σύμβασης εξόφλησης οφειλής για Φ.Ο.Π. του Δήμου Εξωμβούργου και της ΔΕΗ με δόσεις (σχετ. έγγραφο ΔΕΗ με αριθ. πρωτ. 50691/05)
ΘΕΜΑ 7ο: Επανεξέταση απόφασης 61/2004 του Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση κτιρίου στην Ένωση Ελλήνων Χαρακτών
ΘΕΜΑ 8ο Εξέταση αιτήματος κας Γκερέκου Ειρήνης σχετικά με την μετακίνηση του αντλιοστασίου οικ. Χατζηράδου που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας της στο Δ.Δ. Κτικάδου
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου «Διάνοιξη δασικής οδού στο όρος Τσικνιάς» (σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Δασών 1766/05)
ΘΕΜΑ 10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2005
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

Ενημέρωση εγγράφων - ανακοινώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΛΩΝΗΣ

home

Σεπτέμβριος 2005