ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

Αριθμός Μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ : 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 7.880,00 €

Φ.Π.Α 13% :  1.024,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 8.904,40 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΝΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΚ:

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών για το λιμεναρχείο Τήνου. 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια ενός συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Λιμεναρχείου Τήνου. Ύστερα από έγγραφο αίτημα του Λιμεναρχείου Τήνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου αποφάσισε να καλύψει την ανάγκη αυτή του Λιμεναρχείου με  χρέωση δική του.

Οι τεχνικές δυνατότητες του συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού πρέπει να είναι οι παρακάτω:

 

§         Λογισμικό αυτόματης παροχής πληροφοριών στη ελληνική και αγγλική γλώσσα με δυνατότητα παροχής πληροφοριών ταυτόχρονα σε τέσσερις τηλεφωνικές γραμμές.

§         Λογισμικό διαχείρισης και ενημέρωσης των πληροφοριών των δρομολογίων.

§         Ηλεκτρονικό υπολογιστή και οθόνη για αποκλειστική χρήση με το σύστημα.

§         Το απαραίτητο υλικό (κάρτα τηλεφωνίας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) για την σύνδεση του συστήματος με τηλεφωνικό κέντρο.

§         Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του συστήματος.

 

Το σύστημα ανακοίνωσης πληροφοριών πρέπει να παρέχει στο επιβατικό κοινό:  

§         Πληροφορίες αναχωρήσεων και αφίξεων πλοίων.

Το σύστημα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες:

-         επιλογή της ημέρας αναχώρησης ή και του προορισμού,

-         ανακοίνωση δρομολογίων που δεν εκτελούνται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, βλάβης, απεργίας ή εορτής-αργίας

-         δυνατότητα εκφώνησης της ώρας άφιξης σε κάθε προορισμό,

-         δυνατότητα εκφώνησης πύλης / περιοχής αναχώρησης,

-         δυνατότητα εκφώνησης της πλοιοκτήτριας εταιρείας,

-         δυνατότητα εκφώνησης της ημερομηνίας ισχύος δρομολογίων,

-         για την τρέχουσα ημέρα η ανακοίνωση δρομολογίων μπορεί να γίνεται μόνο από την ώρα πού καλεί ο ενδιαφερόμενος, ή για ορισμένες ώρες πριν.

§         Πληροφορίες πρακτορείων ακτοπλοϊκών εταιρειών

Το σύστημα πρέπει να ανακοινώνει τα πλοία που εξυπηρετεί το κάθε πρακτορείο και τα τηλέφωνα του πρακτορείου.

§         Πληροφορίες δελτίου καιρού για τη ναυτιλία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται να περιλαμβάνουν:

-         πρόγνωση καιρού και θαλασσών,

-         πρόβλεψη καιρού και θαλασσών,

-         δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων,

-         πρόβλεψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

§         Πληροφορίες τηλεφωνικής επικοινωνίας με άλλες Λιμενικές Αρχές.

§         Δυνατότητα προσθήκης ξένης γλώσσας.

§         Δυνατότητα προώθησης των εισερχομένων κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο ή σε εσωτερικούς αριθμούς.

§         Τα μηνύματα να είναι ηχογραφημένα σε studio.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 7.880,00 € συν 1.024,40 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 8.904,40 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

 

Τήνος, Νοέμβριος 2005

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΚ:

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών για το λιμεναρχείο Τήνου.

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

 

1

Λογισμικό ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού (με δυνατότητα της παροχής των πληροφοριών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση). 

1

4.750,00

4.750,00

 

2

Υπηρεσίες (εκπαίδευση, ηχογραφημένα μηνύματα σε studio)

1

850,00

850,00

 

3

Hardware (κάρτα τηλεφωνίας για Η/Υ τεσσάρων αναλογικών συνδέσεων, ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη LCD TFT 17΄΄, UPS, εκτυπωτής)

1

1.630,00

1.630,00

 

4

Πρόσθετη γλώσσα – Αγγλικά

1

650,00

650,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

7.880,00

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

1.024,40

 

 

Απαιτούμενη δαπάνη:  8.904,40 €

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ερμούπολη ...................................................

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Κ

 

 

Τήνος, Νοέμβριος 2005

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΚ:

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών για το λιμεναρχείο Τήνου.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

 

1

Λογισμικό ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού (με δυνατότητα της παροχής των πληροφοριών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση). 

1

 

 

 

2

Υπηρεσίες (εκπαίδευση, ηχογραφημένα μηνύματα σε studio)

1

 

 

 

3

Hardware (κάρτα τηλεφωνίας για Η/Υ τεσσάρων αναλογικών συνδέσεων, ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη LCD TFT 17΄΄, UPS, εκτυπωτής)

1

 

 

 

4

Πρόσθετη γλώσσα – Αγγλικά

1

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 

 

Σύνολο προσφοράς:  

 

 

 

 

 

Τήνος, /  / 2005

Ο Προσφέρων

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΚ:

 

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών για το λιμεναρχείο Τήνου.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη, αφορά την και προμήθεια ενός συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Λιμεναρχείου Τήνου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 7.880,00 € συν 1.024,40 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 8.904,40 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές : DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης C.E..

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,

β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

γ) στο Π.Δ.394/96, "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", (Φ.Ε.Κ.266/A/96 ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως νέων βάσει του 2286/95,

δ) στο Π.Δ.370/1995 (Φ.Ε.Κ.199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", προκειμένου για προμήθειες αξίας 200.000 ECU και άνω.

ε) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95,

στ) στον Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 138/96) και του Π.Δ. 82/96 Φ.Ε.Κ. 66/Α/96).

ζ) στο Π.Δ. 410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

η) την με αριθμ. 17/32346/7-8-2002 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία αυξάνονται και ορίζονται σε ευρώ τα όρια της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97 καθώς και την αριθμ. Π1/7446/14-1-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα οποία αυξάνονται τα όρια σύναξης συμβάσεων προμηθειών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 : Τρόπος προμήθειας.

Η προμήθεια, είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων – αφού η δαπάνη δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000,00 €. – να διενεργηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει σε προμηθευτές και να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 : Προϋπολογισμός προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 7.880,00 € συν 1.024,40 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 8.904,40 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 : Εγγυήσεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 445,00 € ποσοστό δηλαδή πέντε περίπου τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης του υπό προμήθεια συστήματος (άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε 788,00 € ποσοστό δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.

 

Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ.).

 

 

ΑΡΘΡΟ 60: Προθεσμίες ποινικές ρήτρες.

Η προθεσμία παράδοσης του συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δύο πρώτες εβδομάδες και τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης.

 

Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο.

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εντύπων, ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 : Πληρωμές.

Η πληρωμή της αξίας των εντύπων στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή, αφού ο προμηθευτής εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα μελέτη.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

-         το Πρωτόκολλο Παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

-         αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στο φορέα,

-         τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”,

-         εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”.

 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 : Γενικά.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις :

-         του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

-         της Υπουργικής απόφασης 11389/93 ‘’Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.’’

 

 

 

 

 

Τήνος, Νοέμβριος 2005

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

Τήνος, Ιανουάριος 2004

 Η Συντάξασα

 

ΚΑΒΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΚ:

 

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών για το λιμεναρχείο Τήνου.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη, αφορά την και προμήθεια ενός συστήματος ανακοίνωσης πληροφοριών επιβατικού κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Λιμεναρχείου Τήνου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 7.880,00 € συν 1.024,40 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 8.904,40 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.

Η προμήθεια θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο - όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών - για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης εγγύηση καλής εκτέλεσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρόνος καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει ο προμηθευτής στην προσφορά του που δε θα είναι μικρότερος του ενός έτους (άρθρο 26&5 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. Η διάρκεια συνεπώς του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι τουλάχιστον 15 μήνες.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 - Μητρώο προμηθευτών - ενστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν.2286/1-1-1995).

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Έκπτωση του αναδόχου.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας φόρτωσης - παραδόσεως του υλικού ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Πλημμελής κατασκευή - Απόρριψη - Αντικατάσταση.

Εάν τα προς προμήθεια έντυπα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο προμηθευτής κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει ολικά ή μερικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο - Κρατήσεις για εγγύηση.

 Σε κάθε λογαριασμό πληρωμής θα γίνεται κράτηση για εγγύηση ίση προς το 5 % της συνολικής του αξίας, η οποία θα επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι κρατήσεις αυτές μπορούν να αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή, αντικαθιστάμενες με ισόποσο εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Για την επιστροφή της εγγυητικής αυτής, επιστολής ισχύουν τα της επιστροφής των κρατήσεων, για εγγύηση.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Πληρωμές.

 Η πληρωμές θα γίνουν με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Παραλαβή.

 Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, αφού διαπιστωθεί ο προμηθευτής εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις της μελέτης.

 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου μπορεί να προτείνει απόρριψη της προσφοράς ή αντικατάσταση των μη αποδεκτών τευχών.

 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ερμούπολη ...................................................

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Κ

 

 

Τήνος, Νοέμβριος 2005

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

home
Δεκέμβριος 2005