ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ερμούπολη 26 / 10 / 2 0 0 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:10353

Ταχ. Δ/νση : Επτανήσου 35, Ερμούπολη

Ταχ. Κώδικας : 8 4 1 0 0

TELEFAX : 2281 –0- 96201

Τηλέφωνο : 2281 –0- 96203

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 349/1976 (ΦΕΚ 149 Α) «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 66 του Ν.590/1977 (ΦΕΚ 146 Α’), το άρθρο 69 παρ. 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) και το άρθρο 8 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α).

2. To με αριθμ.3937/23-9-2005 έγγραφο του Δήμου Τήνου

3. Το με αριθμ.1488/23-9-2005 έγγραφο της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου

4. Το με αριθ. 208/26-9-2005 έγγραφο της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις

5. Το με αριθμ. 4201/28-9-2005 έγγραφο του Δήμου Εξωμβούργου

6. Το με αριθμ. 4383/10-10-2005 έγγραφο του Επαρχείου Τήνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1. Προκηρύσσουμε για την 4 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Κυριακή αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εννέα (9) τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας Τήνου και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.

2. Έναρξη της ψηφοφορίας στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ιδρύματος ορίζουμε την 11:30 ώρα και λήξη την 14:30 εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. στ του άρθρου 4 του Ν.349/1976, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 2740/99, οπότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Τις αρχαιρεσίες θα διενεργήσει η προβλεπόμενη από το Νόμο Εφορευτική Επιτροπή (παρ. 4 άρθρου 66 Ν.590/1977) δηλαδή:

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου ή ο Πρωτοδίκης που θα οριστεί από αυτόν, ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Τήνου και ο Λιμενάρχης Τήνου, ως μέλη.

Β. 1. Καλούμε αυτούς που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να υποβάλουν αυτήν γραπτά στον Ειρηνοδίκη Τήνου μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2005.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Τήνιοι και κάτοικοι της νήσου Τήνου.

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ατελώς στον Ειρηνοδίκη Τήνου, για τον έλεγχο αν είναι σύμφωνες με το Νόμο.

4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά είτε από τους ενδιαφερόμενους είτε με γραπτή πρόταση επτά (7) τουλάχιστον κατοίκων της νήσου Τήνου.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων πρέπει να καταρτίσει τον πίνακα των υποψηφίων και να ανακοινώσει αυτόν τέσσερις (4) ημέρες προ της ημέρας της ψηφοφορίας.

Γ. 1. Το Σώμα Εκλεκτόρων, σύμφωνα με το Νόμο, αποτελούν οι εξής:

α/α

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ονομα Πατρός ή Συζύγου

 

Ιδιότητα

 

Ταχ/κή Δ/νση

 

1

Σεβ.Μητροπολίτης
Σύρου κ.λ.π Δωρόθεος Β

 

Πρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ

Ερμούπολη

2

Αθηναίος Ειρηναίος

Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

3

Αθηναίος Κωνσταντίνος

Χαράλαμπος

Δήμαρχος Τήνου

Τήνος

4

Αλβέρτης Μάρκος

Γεράσιμος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

5

Αλοιμόνου Ευγενία

Ιωάννης

Επαρχιακή Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

6

Αλοίμονος Ιωάννης

Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

7

Απέργης Ιωάννης

Μάρκος

Δημοτικός Σύμβουλος Εξωμβούργου

Χατζηράδος, Τήνος

8

Βαμβακάρης Βαρθολομαίος

Αντώνιος

Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ Καρδιανής

Καρδιανή Τήνου

9

Γιαγιάς Ιωάννης

Αντώνιος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

10

Γκύζη Άννα

Ιωάννης

Επαρχιακή Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

11

Γκύζης Σπυρίδων

Ιάκωβος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

12

Ζάρπας Ραφαήλ

Μάρκος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

13

Κανακάρης Ευάγγελος

Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

14

Καραισκος Κων/νος

Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

15

Κοντονικολάου Μιχαήλ

Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτηλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

16

Κολλάρος Γεώργιος

Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Εξωμβούργου

Φαλατάδος Τήνου

17

Κροντηράς Παναγιώτης

Βασίλειος

Δήμαρχος Εξωμβούργου

Κιόνια Τήνου

18

Λαγουρός Στέφανος

Άγγελος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

19

Λούβαρη Ευαγγελία

Νικόλαος

Δημοτική Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

20

Λούβαρης Νικόλαος

Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

21

Μαραγκός Αντώνιος

Νικόλαος

Δημαρχιακός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

22

Μαραγκός Ιωάννης

Νικόλαος

Δημαρχιακός πρόεδρος Δύο Χωριών

Τήνος

23

Μυκονιάτης Λορέντζος

Αβραάμ

Δημοτικός Σύμβουλος Εξωμβούργου

Φαλατάδος Τήνου

24

Μωραίτης Ραφαήλ

Γεώργιος

Έπαρχος Τήνου

Τήνος

25

Οριανός Φίλιππος

Γεώργιος

Δημοτική Σύμβουλος Εξωμβούργου

Καρδιανή Τήνου

26

Ορφανός Σίμος

Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

27

Παπαδημητρίου Ιωάννης

Σταύρος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

28

Παρασκευάς Κυρίλλος

Φίλιππος

Δημαρχιακός Πρόεδρος Υστερνίων

Υστέρνια Τήνου

29

Πατρινού Μαρία

Συζ.Ιωάννη

Δημοτική Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

30

Περιάλης Ευάγγελος

Στυλιανός

Δημοτική Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

31

Ράλλης Πέτρος

Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Κοινότητας Πανόρμου

Πάνορμος Τήνου

32

Σαλταμανίκας Παρασσός

Ιωάννης

Πρόεδρος Κοινότητας Πανόρμου

Πάνορμος Τήνου

33

Σανταμούρης Γεώργιος

Πέτρος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

34

Σουράνη Μαριγούλα

Μάρκος

Δημοτική Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

35

Σοφιανός Δημήτριος

Ζαχαριάς

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

36

Σώχος Εμμανουήλ

Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος Εξωμβούργου

Υστέρνια Τήνου

37

Χατζής Νικόλαος

Βενάρδος

Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Τηνίων

Ασημ.Φωτήλα 40, Αθήνα, ΤΚ 11474

38

Ψάλτης Ιωάννης

Ματθαίος

Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου

Τήνος

2. Καλούμε τους παραπάνω εκλέκτορες την ημερομηνία κα την ώρα που ορίζεται με την απόφασή μας αυτή να προσέλθουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη της Δ.Ε. του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας Τήνου.

3. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.

4. Κάθε ένας εκλέκτορας ψηφίζει μυστικά μέχρι τρία (3) πρόσωπα από τον κατάλογο των υποψηφίων.

5. Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφα, θα έχουν τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί (επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατρός) με αλφαβητική σειρά, τη σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Τήνου και θα εκτυπωθούν με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Η εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα ενεργήσει όπως ορίζει η παρ. η’ του άρθρου 4 του Ν. 349/76.

Δ. Η παρούσα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στους:

- Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου – Τήνου κ.λπ. ως Πρόεδρο του Ιδρύματος

- κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου, ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

- Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (15) για να φροντίσει για την άμεση τοιχοκόλληση αυτών στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και να μας υποβάλει τα αποδεικτικά

- Δήμους Τήνου (10), Εξωμβούργου (10) και Κοινότητα Πανόρμου Τήνου (5) για όμοια ενέργεια

- κ.κ. Ειρηνοδίκη Τήνου, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τήνου και Λιμενάρχη Τήνου

- Όλους τους παραπάνω εκλέκτορες που μένουν στην Τήνο, μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου, με αποδεικτικό που θα μας υποβάλλει ενώ αυτούς που μένουν στην Αθήνα, μέσω της Αδελφότητας Τηνίων, ομοίως με αποδεικτικό.

- Αδελφότητα Τηνίων, στην Αθήνα (10) – Ασημ. Φωτήλα 40 και Λεωφ. Αλεξάνδρας Τ.Κ. 114 74 Αθήνα

- Αστυνομικό Τμήμα Τήνου (30)

- Γραφείο Τύπου σε μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Δεκέμβριος 2005

home

D