ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 2 Ιανουαρίου 2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 1/2007


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πλειοψηφήσας Σύμβουλος του Επιτυχόντος Συνδυασμού
του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19, 92 & 104 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 13.30 μ.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου από τα μέλη της πλειοψηφίας αυτού.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή υποψηφίου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου από τα μέλη της μειοψηφίας αυτού.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή υποψηφίου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου από τα μέλη της πλειοψηφίας αυτού.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή ενός υποψηφίου τακτικού και ενός υποψηφίου αναπληρωματικού μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τήνου από τα μέλη της μειοψηφίας αυτού.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τήνου.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος


Νικόλαος Λούβαρης

back home