ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 8 Δεκεμβρίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 24/2006
 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ε ν τ α ύ θ α


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 12.00 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση - Κατασκευή μέρους αιθουσών χώρου Πολυκέντρου σε ΚΕΠ Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση οδών και πλατειών οικισμού Δύο Χωριών Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στον ανάδοχο του έργου «Τοιχία αντιστήριξης και διαμόρφωση φυσικού πρανούς πλησίον ΜΑΡΙΝΕΡ».

ΘΕΜΑ 4ο:
Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 5ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης 70.000,00 Ευρώ από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ για την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του Γυμνασίου Τήνου, σύμφωνα με την με αριθ. 1030/364/26-10-06 Απόφαση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2006.

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για οργάνωση από τον Δήμο πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο:
Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην θέση «Σμόβολο» οικισμού Αγ. Βαρβάρας Δ.Δ. Τριαντάρου Δήμου Τήνου σε κοινή χρήση, σύμφωνα με την με αριθ. 20.053/22-9-06 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνη Κουρούπη - Βερβέρη.

ΘΕΜΑ 8ο:
Αποδοχή παραχώρησης τμήματος γηπέδου στην θέση «Ξηρολάγκαδο» οικισμού Τριαντάρου Δήμου Τήνου σε κοινή χρήση, σύμφωνα με την με αριθ. 15.692/20-10-06 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Τήνου Αναστασίου Πλυτά.

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς συμπολίτες μας – κεκλεισμένων των θυρών-.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευάγγελος Περιάλης

back home