ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2005
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΜΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

<< ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2005 >>

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
ΩΡΑ 20:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 3/7/05 - 7/8/05
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19:30 - 22:30

home