«Πόθεν έσχες» και για τους λιμενικούς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 20/3/2007
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, δηλαδή «πόθεν έσχες» θα υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Γραφείο Εσωτερικών Καταθέσεων του ΥΕΝ (υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) όλοι οι εργαζόμενοι στο Λιμενικό Σώμα, αναφέροντας και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων τους και των ανήλικων παιδιών τους.
Σύμφωνα με σχέδιο ΠΔ που κατέθεσε το ΥΕΝ στο ΣτΕ για επεξεργασία, οι δηλώσεις θα ελέγχονται από 3μελή επιτροπή αξιωματικών του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων.
Στόχος του ελέγχου είναι να διαπιστώσει κατά πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η αύξηση των ήδη υπαρχόντων, μπορεί να δικαιολογηθεί από τα έσοδα του Λιμενικού, σε συνδυασμό με τις οικογενειακές του δαπάνες.
Δηλώσεις
Στο πλαίσιο αυτό οι λιμενικοί θα δηλώνουν όλα τα έσοδά τους, τα ακίνητα, τις τραπεζικές καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, μετοχές, αυτοκίνητα, πλωτά κ.λπ., συμμετοχή σε επιχειρήσεις κ.λπ. με αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων.
Σε περίπτωση που διεξάγεται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση από δικαστικές ή αστυνομικές αρχές σε βάρος κάποιου, τότε η έρευνα του «πόθεν έσχες» γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ το ίδιο γίνεται και όταν δοθούν στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων οποιεσδήποτε πληροφορίες, που μπορούν να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης (συνήθως γίνεται με επώνυμες ή και ανώνυμες καταγγελίες).
Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υποχρεούνται να δώσουν το σχετικό υλικό, ενώ μπορούν να καλέσουν για διευκρινίσεις και τους ελεγχόμενους που θα προσκομίζουν έγγραφα για κάθε περιουσιακό στοιχείο μελών της οικογένειάς τους, με εξαίρεση μόνο για τα αντίγραφα τραπεζικών καταθέσεων που προστατεύονται από το απόρρητο, το οποίο αίρεται μόνο στις περιπτώσεις όπου προβλέπει ο νόμος.

Back | Home