Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece

Tinos marble art Adonis Hondorgiannis Eργαστήρι Μαρμάρου Αντώνης ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ

Πληροφορίες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες
από το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου

 • Δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίου
 • Χώρες που ταξιδεύεις μόνο με ταυτότητα
 • Δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Ώρες κοινής ησυχίας (Θερινή, χειμερινή περίοδος)
 • Ημέρες εξηπυρέτησης

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Αίτηση* (Υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία)
Υπεύθυνη δήλωση* (προεκτυπωμένη)
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φ/ο δύο όψεων, επίδειξη πρωτότυπου στην υποβολή δικαιολογητικών).
Παράβολα: Α) τελών έκδοσης 5ετούς ισχύος 26,40€, ενός έτους 4,80€.
Β) βιβλιαρίου 45€ και
Γ) ταχυδρομικών τελών 5€
Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, 4x6 εκ.

Για αντικατάσταση διαβατηρίου κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση, κλοπής ή απώλειας κατατίθεται επιπλέον βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής), στην οποία δηλώθηκε η κλοπή / απώλεια και αναφέρεται οπωσδήποτε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.
Για ανήλικους κάτω των 12 ετών, απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια στο οποίο γίνεται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, ενώ τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία του ανηλίκου. Όταν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.

*Χορηγείται από την Υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Χώρες που ταξιδεύεις μόνο με ταυτότητα

Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Δανία, Γαλλία, Ελβετία, Λίχτενσταϊν, Σκοτία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Σκόπια, Ανδόρα, Αγ. Μαίνος, Μονακό, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος.

Δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Όποιος/α συμπληρώνει το 12ο έτος υποχρεούται στην έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του. Για την κατάθεση δικαιολογητικών απαιτείται η προσωπική παρουσία, τα στοιχεία ταυτότητας βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα. Όσον αφορά για ανήλικο, η βεβαίωση της ταυτότητας μπορεί να γίνει από τον ένα γονέα ή από τον έχοντα την επιμέλεια / επιτροπεία του.

 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο / Κοινότητα (πρωτότυπο)*
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες – ασπρόμαυρες – φωτογραφίες

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ

 1. Μεταβολή στοιχείων
  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Αντίγραφο σχετικής πράξης της Αρχής που πιστοποιεί τη μεταβολή των στοιχείων.
  3. Τέσσερις (4) πρόσφατες – ασπρόμαυρες – φωτογραφίες
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο / Κοινότητα (πρωτότυπο)*
  5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής / αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετικά Υπεύθυνη Δήλωση.

 

* Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες προ της ημερομηνίας υποβολής του

 • Απώλεια / Κλοπή / Φθορά
  Δικαιολογητικά α, γ, δ και ε του εδαφίου 1, παράβολο Δημοσίου αξίας 9 ευρώ για τις περιπτώσεις Απώλειας και Φθοράς και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί των συνθηκών κλοπής / απώλειας / φθοράς.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να ισχύουν και νομίμως χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές καθόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα στοιχεία του κατόχου.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού, χρονολογίας και Αρχής Έκδοσης απολεσθέντος / κλαπέντος δελτίου ταυτότητας, εάν ο δηλών δεν τα θυμάται.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα, στην περίπτωση αντικατάστασης δελτίου, που κατατίθεται, όταν τα στοιχεία του κατόχου είναι ευκρινή, καθώς και όταν το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.
 • Το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται ατελώς, σε περιπτώσεις φθοράς / απώλειας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο) αφού προηγουμένως προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
 • Για την Αναγραφή της Ομάδας Αίματος προσκομίζεται βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος (προαιρετικά).
Συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων – Σωμάτων Ασφαλείας και εξερχόμενοι από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, συνυποβάλλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 127/1969 βεβαίωση.

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. 2-1-96/ΑΣΤΥΝ.Δ/ΞΗ ΑΡΙΘ. 3 ΑΡΘΡΟ 1 Τ.Β’

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
15.30 – 17.30 / 22.00 – 07.30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
15.00 – 17.30 / 23.00 – 07.00

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως προέρχεστε τις αναγραφόμενες ημέρες για τα αντίστοιχα θέματα:

ΔΕΥΤΕΡΑ: Θέματα μοτοποδηλάτων
ΤΡΙΤΗ: Άδειες εργασίας σε καταστήματα
ΤΕΤΑΡΤΗ: Άδειες αλλοδαπών
ΠΕΜΠΤΗ: Όπλα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Εκρηκτικά

Google Custom Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας

Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design MG
Live web camera of Vincenzo Rooms (6KB)
Ti