Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ξινάρα 20 Ιανουαρίου 2009
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. – 272 -
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 2/2009

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200
Τηλ- 22833 60200

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


Προς:


Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 & 159 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 28 Ιανουαρίου 2009,_ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Ειδική Συνεδρίαση για να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2009 Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

home back