Η Π. Μοίρα είναι Επίκουρος Καθηγήτρια και Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Μέλος του προγράμματος Κατάρτισης Ανέργων – Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων με θέμα «Πολιτιστικός Θρησκευτικός Τουρισμός» - 18.10.-24.12.2004 Τήνο , Δήμου Εξωμβούργου.

home