Τήνος 13 -01-2009
Α.Π. οικ. 174

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Ε. Σ.
1.κ. Αμοιραλή Φραγκίσκο
2.κ. Απέργη Ιάκωβο
3.κ. Βίλλα Ματθαίο
4.κ. Γιαγιά Ιωάννη

ΚΟΙΝ. :Όπως ο πίνακας
αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
Γραφείο Επάρχου &
Επαρχιακού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
**********************************
Καλείστε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου του έτους 2008 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαρχείου σε συνεδρίαση σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7 του Ν. 2218/94 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 1ο «Επικύρωση πρακτικού της 14/2008 συνεδρίασης του Επαρχιακού Συμβουλίου»
Θέμα 2ο «Ενημέρωση επί του δημοσιεύματος του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Εξωμβούργου κ. Εμμανουήλ Σώχου στο φ.64 του μηνιαίου περιοδικού «Τηνιακή Ενδοχώρα και λήψη απόφασης»
Θέμα 3ο «Υποβολή προτάσεων για σύνταξη Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιόδου 2009-2013»
Θέμα 4ο «Οικονομικός Απολογισμός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Ν. Κυκλάδων έτους 2007»
Θέμα 5ο «Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του Κέντρου Υγείας Τήνου σε Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας»
Θέμα 6ο «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Ειδικού Σχολείου στην Τήνο»


Θέμα 7ο «Ανακοίνωση εγγράφων»
Το με αρ. πρωτ. 7349/17-12-2008 έγγραφο του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
Το με αρ. πρωτ. 21/08-01-2009 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Κυκλάδων
Το με αρ. πρωτ. 112/17-12-2008 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου
το με αρ. εισερχ. 126/13-01-2009 έγγραφο των Συλλόγου Φιλοπροόδων Φαλατάδου, Συλλόγου Απανταχού Φαλαταδιανών και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Φαλατάδου
το με ημερ. 20-12-2008 έγγραφο της καθ. Νότας Κούρου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η με ημ. 20-12-2008 αναφορά- διαμαρτυρία του κ. Θεολόγου Πλυτά.
Η με ημ. 17-12-2008 αίτηση δεκαπέντε (15) κατοίκων του Αγ. Ρωμανού Τήνου για τσιμεντόστρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου.
Το με αρ. 24/05-01-2009 της Δ/νσης Δασών του Ν. Κυκλάδων


Ο Έπαρχος Τήνου

Ραφαήλ Μωραΐτης


Πίνακας Αποδεκτών

1. κ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2. κ.κ. Βουλευτές του Νομού

3. κ. Νομάρχης Κυκλάδων

4. Δήμος Τήνου

5.Δήμος Εξωμβούργου

6.Κοινότητα Πανόρμου

 

home back