Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι
Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά
CME
41 cours Jean Jaures
F – 84000 Avignon
Τηλ. 00 33 (0)4 90 85 51 15
Φαξ 00 33 (0)4 90 86 82 19
Τεύχος 1ο – Ιανουάριος 2004
Ενημερωτικό δελτίο του δικτύου
«Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την
Ξερολιθιά».
 

 

 


Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά:
γιατί;

Μια πολιτιστική κληρονομιά κοινή για όλους.
Οι ξερολιθικές κατασκευές είναι αναπόσπαστο τμήμα του τοπίου της υπαίθρου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από τη Σκοτία ως την Κύπρο, τοίχοι, μαντριά, μονοπάτια και καταφύγια φτιαγμένα με διάφορες παραλλαγές και βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, αποτελούν τον πλούτο της κοινής αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ένας πλούτος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί.
Με μια αρχιτεκτονική δημώδη, ταπεινή, που σηματοδοτεί έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής, οι κατασκευές αυτές στηρίζονται σε τεχνογνωσία χρόνων, και μάλιστα αρκετά περίπλοκη, η οποία σήμερα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται τόσο από την έλλειψη ευαισθητοποίησης για την αξία αυτού του πολιτιστικού πλούτου, όσο και από το γεγονός ότι χάνεται η τεχνογνωσία για τη συντήρησή του.
Μια ευρωπαϊκή δυναμική.
Το Σταυροδρόμι, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος της Γαλλίας και στηρίχτηκε από το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δυναμικής όσον αφορά στην αποκατάσταση και συντήρηση των ήδη χτισμένων ξερολιθικών κατασκευών.
Προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.
Αυτή η ευρωπαϊκή ομάδα διοχετεύει τη δυναμική οργανώσεων, μαστόρων, τοπικών αρχών και της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στην προβληματική της διατήρησης και της διάδοσης μιας παραδοσιακής τεχνογνωσίας, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει να μην χαθεί και να αναπτυχθεί η τέχνη των ξερολιθικών κατασκευών. Αντιμετωπίζει αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο με σύγχρονο βλέμμα, όχι μόνο επειδή είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρών στην κουλτούρα και την ύπαιθρο της Ευρώπης, αλλά και γιατί συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (κατασκευές προσαρμοσμένες στις τοπικές οικολογικές και οικονομικές απαιτήσεις, «καθαρά» υλικά).

 

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά:
πώς.

Αναπτύσσει ένα σύνολο μέσων γύρω από τέσσερις σημαντικούς άξονες:

Την αναγνώριση και τη διατήρηση ενός επαγγέλματος και μιας παραδοσιακής ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, μέσω της καταγραφής των μαστόρων ούτως ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός των ατόμων που κατέχουν την ιδιαίτερη αυτή τεχνογνωσία, και μέσω της συσπείρωσης των μαστόρων γύρω από μια Χάρτα ποιότητας και μιαν Ευρωπαϊκή Οργάνωση των μαστόρων της ξερολιθιάς.
Την ανάπτυξη και βελτίωση της κατάρτισης αρχαρίων και της διαρκούς κατάρτισης με δράσεις κατάρτισης των νέων και των μαστόρων βάσει μιας διδακτικής ύλης αναφοράς που να είναι προσαρμόσιμη και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Την προώθηση των ξερολιθικών κατασκευών: προτείνοντας ένα τοπικό σχέδιο δράσης με στόχο να ενσωματωθεί η πολιτιστική κληρονομιά των ξερολιθικών κατασκευών στις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές · ευαισθητοποιώντας εθελοντές, νέους και ενήλικες, από τις πέντε χώρες που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, μέσω πρακτικών ασκήσεων και δράσεων σε εργοτάξια.

Πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ξερολιθικών κατασκευών: έργα αποκατάστασης, εν είδη παραδείγματος προς μίμηση, τα οποία επιτρέπουν, από τη μία, τη συντήρηση κατασκευών που κινδυνεύουν να καταστραφούν (τοίχους, μονοπάτια, μαντριά), και από την άλλη, την κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα σε παραδοσιακές τεχνικές.


 !    Περιεχόμενα
Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά: γιατί; πώς; …σελ. 1

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι: προέλευση και εταίροι. … σελ. 2

Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι: οι δραστηριότητές του … σελ. 3

Κατάλογος μαστόρων, Γλωσσάρι, Προσεχώς … σελ.4


Πολιτισμός 2000

Centre Mediterraneen de l’Environnement
41cour Jean Jaures
F-84000 Avignon
33 4 90855115
cme@cme-cpie84.org
www.cme-cpie84.org
FODESMA
Calle General Riera 111
E-07010 Palma de Mallorca
34 971 173 645
fodesma2@conselldemallorca.net
www.conselldemallorca.net
Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Πολυνίκους 2
GR – 17455 Άλιμος
30 210 9887630
medcenv@hellasnet.gr
Οικογνωσία
Intercollege M120
Λ. Μακεδονίτισσας 46, 1700 Λευκωσία, Κύπρος
357 22 51 1397
environm@spidernet.com.cy
Solway Heritage
Campbell House,
The Crichton
Bankend Road
DG1 4ZB Dumfries
UK Scottland
44 1387 247543
enquiries@solwayheritage.co.uk
Πολιτιστικός Σύλλογος Σμπεράδου Τήνου
Παλλάδος 1
GR- 84200 Τήνος
3022830 23650

home