ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                Τήνος 24 Νοεμβρίου 2005

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                             Αριθμός Συνεδριάσεως : 23/2005 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

                                                Τους τον κ  ………………………..……………….….

 

                                                                   .….....…………………………………….

 

Ε ν τ α ύ θ α

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

                  

           Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119  του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 π.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

 

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Λήψη απόφασης σχετικά με το πιθανολογούμενο σχέδιο νόμου, που καταρτίζεται από τα υπουργεία Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και προβλέπει την κατάργηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

 

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία πλατείας Ορλώφ – Περιφερειακού».

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης για μείωση εγγυήσεων του έργου «Κατασκευή τρίδυμου κιβωτοειδούς οχετού ρέματος Αγ. Παρασκευής στη θέση Κέντρο Υγείας Τήνου».

 

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τήνου στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τους ΟΤΑ – μέτρο 2.4» και με θέμα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τα Νησιά του Αιγαίου σε σχέση με το περιβάλλον και τη Χωροταξία».

 

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση ποσού 5.626,30 Ευρώ, το οποίο κατανεμήθηκε στον Δήμο μας από το έσοδο του άρθρου 9 του Ν.Δ. 703/70, έτους 2004 (φόρος ζύθου).

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Εξόφληση υποχρεωτικής εισφοράς δαπανών λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2005.

 

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για την προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου στο καμπαναριό του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Δύο Χωριών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού στην περιοχή Αγ. Γρηγορίου για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου.

 

ΘΕΜΑ 9ο:

Λήψη απόφασης επί της ένστασης συμπραττόντων γραφείων μελετών «Κ. Χελιδώνη, Π. Ψυχογιού, Ι. Τριπιδάκη και Α. Ψάλτη» κατά της απόφασης 222/05 του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

ΘΕΜΑ 10ο:

Αποδοχή και κατανομή ποσού 46.330,40 Ευρώ (κατανομή β’ εξαμήνου έτους 2005) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με την με αριθ. 48534/28-9-05 χρηματική εντολή του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 

ΘΕΜΑ 11ο:

Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.387,40 Ευρώ από ΣΑΤΑ 2005 για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων, σύμφωνα με την με αριθ. 47355/21-9-05 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 

ΘΕΜΑ 12ο:

Αποδοχή ποσού 32.288,92 Ευρώ από ΚΑΠ 2005, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2005.

 

ΘΕΜΑ 13ο:

 

Επανεξέταση της με αριθ. 268/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

ΘΕΜΑ 14ο:

Ψήφιση πίστωσης 500,00 Ευρώ για την συντήρηση του τηλεοπτικού αναμεταδότη στην περιοχή Εξωμβούργου νήσου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με το έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Η ζωγραφιά της Χριστίνας» από την θεατρική σκηνή «μίμηση πράξης» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 16ο:

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 17ο:

Λήψη απόφασης για οργάνωση από τον Δήμο πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 18ο:

Επιχορήγηση του ν.π.δ.δ. Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου με σκοπό την αντικατάσταση κουφωμάτων.

 

ΘΕΜΑ 19ο:

Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 Ευρώ για την φιλοξενία μελών του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, τα οποία θα επισκεφτούν το νησί μας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αναβίωσης των ΤΗΝΙΩΝ του 1895.

 

ΘΕΜΑ 20ο:

 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταναλωτών αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.

 

ΘΕΜΑ 21ο:

 

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση αδειών διάνοιξης γεωτρήσεων σε περιοχές περιφέρειας Δήμου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 22ο:

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. έτους 2005.

 

ΘΕΜΑ 23ο:

Επιχορήγηση του ν.π.δ.δ. ΚΑΠΗ Δήμου Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 24ο:

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την δημιουργία διαδημοτικής επιχείρησης Μ.Μ.Ε. με τη συμμετοχή Δήμων και Κοινοτήτων των Κυκλάδων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

 

ΘΕΜΑ 25ο:

Λήψη απόφασης για την χορήγηση στον Ευάγγελο Δελώτη του Σίμου άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο (ταβέρνα)» στον οικισμό Καρυάς Δήμου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 26ο:

Τροποποίηση της με αριθ. 252/05 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή συμπολίτη μας – κεκλεισμένων των θυρών.

 

ΘΕΜΑ 27ο:

Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς συμπολίτες μας – κεκλεισμένων των θυρών.

 

 

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

 

Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευάγγελος Περιάλης


  Νοέμβριος 2005

  home

B)