« Φράγμα Ανάσχεσης – εμπλουτισμού στη θέση Βακέτα Δήμου Τήνου »
Το έργο εγκαινίασε ο Υπουργός ΥΠΕΣΔΑ κ. Π. Παυλόπουλος.
Δείτε φωτογραφίες από τον Γιώργο Βιδάλη "ΦΩΤΟΓΟΝΙΑ"
more....