Απαγορεύσεις Στάθμευσης


1. Απαγορεύεται η στάθμευση τροχοφόρων γύρω από την Πλατεία Ταξιαρχών ( Δελφινάκια) από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 23.00 μ.μ.


2. Απαγορεύεται όλο το 24ωρο η διέλευση τροχοφόρων από Ακτή Έλλης ( ΠΥΡΣΟΣ) και Ακτή Ν. Νάζου μέχρι την συμβολή με Super Market ΒΙΔΑΛΗΣ

3. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί της Πλατείας Κυπρίων Εθνομαρτύρων. Στην οδό Ακτή Ν. Νάζου από Super Market ΒΙΔΑΛΗΣ έως Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καθολικών, εξαιρουμένων των οχημάτων των μονίμων κατοίκων που θα εφοδιασθούν με κατάλληλη άδεια από τον Δήμο Τήνου.

4. Απαγορεύεται η στάθμευση στις δύο πλευρές της οδού Τριών Ιεραρχών εναλλάξ ανά μήνα ( μονούς μήνες δεξιά- ζυγούς μήνες αριστερά) από την οδό Δρόσου Ν. Δρόσου και μέχρι και την οδό Νικ. Λούβαρη ( με κατεύθυνση από την παραλία και προς τα άνω).

5. Απαγορεύεται στην οδό Τριών Ιεραρχών η διέλευση βαρέων οχημάτων εκτός των περιπτώσεων που θα εφοδιασθούν με ειδική άδεια από το Δήμο.

6. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων καθ’ όλον το μήκος της οδού Δρόσου Ν. Δρόσου εναλλάξ ανά μήνα ( μονούς μήνες δεξιά- ζυγούς μήνες αριστερά).

7. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί του τμήματος της οδού Νικολάου Λούβαρη που χαρακτηρίσθηκε ως μονόδρομος ( κάθοδος).

8. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί τηε οδού Αγίας Παρασκευής στην αριστερή πλευρά της ( με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Τριποτάμου προς το νέο Λύκειο), στο τμήμα της από τη διασταύρωση της με την λεωφόρο Τριποτάμου μέχρι και το γεφύρι « Σαγρέδου».

9. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά από την λεωφόρο Τριποτάμου προς την οδό Αγίας Παρασκευής.

10. Απαγορεύεται η στάθμευση επί της Πλατείας Πάρη Λιαρούτσου των οχημάτων ( Λεωφορεία) που διαθέτει το 22ο ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ, των οχημάτων (Λεωφορεία) Τουριστικών Γραφείων και των οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγά και ορίζεται ως θέση στάθμευσης ο χώρος στον νέο εξωτερικό λιμένα μετά το Δημοτικό κτίριο ΜΑΡΙΝΕΡ.

11. Απαγορεύεται η στάση επί της Πλατείας Πάρη Λιαρούτσου των Οχημάτων ( Λεωφορεία) Τουριστικών Γραφείων και των οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγά πλην των οχημάτων ( Λεωφορεία) που δοαθέτει το 22ο ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ.

12. Απαγορεύεται η στάθμευση των τουριστικών Λεωφορείων επί της Πλατείας έμπροσθεν του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας.

13. Βαρέα Οχήματα ( άνω των 6 τόνων, Φορτηγά- Λεωφορεία) που κινούνται στην Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου με κατεύθυνση την Λεωφόρο Τριποτάμου θα οδεύουν μόνον μέσω της Περιφερειακής οδού από Αγία Παρασκευή αποκλειόμενης κάθε άλλης οδού και αντιστρόφως.

14. Καθορίζεται ότι ο νέος ασφαλτόδρομος που οδηγεί από τον χώρο του εξωτερικού λιμανιού προς την Λεωφόρο Σταυρού- Κιονίων θα είναι μόνο άνοδος από το λιμάνι προς την Λεωφόρο Σταυρού – Κιονίων, ενώ ο υπάρχον χωματόδρομος, ο οποίος οδηγεί από τον χώρο του εξωτερικού λιμανιού έμπροσθεν του Λιμεναρχείου, θα πεζοδρομηθεί απαγορευμένης της χρήσεως του από τροχοφόρα.

home