Μονοδρομήσεις Απαγορεύσεις Στάθμευσης
Απαγορεύσεις Στάθμευσης


1. Η οδός Τριών Ιεραρχών από τη συμβολή της με την οδό Ν. Δρόσου μέχρι πέρατος καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από την παραλία προς τα άνω.
1. Απαγορεύεται η στάθμευση τροχοφόρων γύρω από την Πλατεία Ταξιαρχών ( Δελφινάκια) από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 23.00 μ.μ.


2. Η οδός Νικολάου Λούβαρη από την οδό Φαλιέρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Τριών Ιεραρχών καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση
2. Απαγορεύεται όλο το 24ωρο η διέλευση τροχοφόρων από Ακτή Έλλης ( ΠΥΡΣΟΣ) και Ακτή Ν. Νάζου μέχρι την συμβολή με Super Market ΒΙΔΑΛΗΣ

3. Η οδός Άνθιμου Γαζή από τη συμβολή της με την Οδό Τριών Ιεραρχών έως τη συμβολή της με την οδό ΤΗΝΙΑ 1895 καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση προς της οδό ΤΗΝΙΑ 1895 ( άνοδος)
3. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί της Πλατείας Κυπρίων Εθνομαρτύρων. Στην οδό Ακτή Ν. Νάζου από Super Market ΒΙΔΑΛΗΣ έως Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καθολικών, εξαιρουμένων των οχημάτων των μονίμων κατοίκων που θα εφοδιασθούν με κατάλληλη άδεια από τον Δήμο Τήνου.

4. Η οδός ΤΗΝΙΑ 1895 καθορίζεται ως μονόδρομος στο τμήμα της από συμβολής οδού Άνθιμου Γαζή με έξοδο προς τη Λεωφόρο Τριποτάμου.
4. Απαγορεύεται η στάθμευση στις δύο πλευρές της οδού Τριών Ιεραρχών εναλλάξ ανά μήνα ( μονούς μήνες δεξιά- ζυγούς μήνες αριστερά) από την οδό Δρόσου Ν. Δρόσου και μέχρι και την οδό Νικ. Λούβαρη ( με κατεύθυνση από την παραλία και προς τα άνω).

5. Ο Ανώνυμος Δρόμος 41 καθορίζεται ως μονόδρομος από την Λεωφόρο Τριποτάμου έως την οδό ΤΗΝΙΑ 1895 με κατεύθυνση προς την οδό ΤΗΝΙΑ 1895
5. Απαγορεύεται στην οδό Τριών Ιεραρχών η διέλευση βαρέων οχημάτων εκτός των περιπτώσεων που θα εφοδιασθούν με ειδική άδεια από το Δήμο.

6. Η οδός Δρόσου Ν. Δρόσου καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από οδό Τριών Ιεραρχών προς οδό Νόδεστρωμ ( 2ο Δημοτικό Σχολείο).
6. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων καθ’ όλον το μήκος της οδού Δρόσου Ν. Δρόσου εναλλάξ ανά μήνα ( μονούς μήνες δεξιά- ζυγούς μήνες αριστερά).

7. Η οδός Νόδεστρωμ καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση την Πλατεία Φειδίου από οδό Σώχου προς Πλατεία Παλατεία Φειδίου.
7. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί του τμήματος της οδού Νικολάου Λούβαρη που χαρακτηρίσθηκε ως μονόδρομος ( κάθοδος).

8. Στην Πλατεία Φειδίου Κυκλική Κίνηση από Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου- Αρχοντική Γωνιά- Λεωφόρος Ζαννάκη Αλαβάνου.
8. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί τηε οδού Αγίας Παρασκευής στην αριστερή πλευρά της ( με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Τριποτάμου προς το νέο Λύκειο), στο τμήμα της από τη διασταύρωση της με την λεωφόρο Τριποτάμου μέχρι και το γεφύρι « Σαγρέδου».

9. Η οδός Σώχου καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου προς οδό Νόδεστρωμ με την δημιουργία εσοχής για στάθμευση αυτοκινήτου τουριστικής επιχείρησης.
9. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά από την λεωφόρο Τριποτάμου προς την οδό Αγίας Παρασκευής.

10. Η οδός Μαρία Βελουδίου καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από οδό Σώχου προς λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου με την δημιουργία εσοχής για στάθμευση αυτοκινήτου τουριστικής επιχείρησης.
10. Απαγορεύεται η στάθμευση επί της Πλατείας Πάρη Λιαρούτσου των οχημάτων ( Λεωφορεία) που διαθέτει το 22ο ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ, των οχημάτων (Λεωφορεία) Τουριστικών Γραφείων και των οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγά και ορίζεται ως θέση στάθμευσης ο χώρος στον νέο εξωτερικό λιμένα μετά το Δημοτικό κτίριο ΜΑΡΙΝΕΡ.

11. Η οδός Μοδέστου Αρμακόλλα καθορίζεται ως μονόδρομος από Πλατεία Γεωργίου Βιδάλη προς Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου ( κάθοδος).
11. Απαγορεύεται η στάση επί της Πλατείας Πάρη Λιαρούτσου των Οχημάτων ( Λεωφορεία) Τουριστικών Γραφείων και των οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγά πλην των οχημάτων ( Λεωφορεία) που δοαθέτει το 22ο ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ.

12. Η οδός Μητρ. Πρεβέζης καθορίζεται ως μονόδρομος από Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου προς Πλατεία Γεωργίου Βιδάλη ( άνοδος).
12. Απαγορεύεται η στάθμευση των τουριστικών Λεωφορείων επί της Πλατείας έμπροσθεν του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας.

13. Η οδός 25ης Μαρτίου καθορίζεται ως μονόδρομος από Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου μέχρι Πλατεία Γεωργίου Βιδάλη ( με κατεύθυνση προς Πλατεία Γ. Βιδάλη).
13. Βαρέα Οχήματα ( άνω των 6 τόνων, Φορτηγά- Λεωφορεία) που κινούνται στην Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου με κατεύθυνση την Λεωφόρο Τριποτάμου θα οδεύουν μόνον μέσω της Περιφερειακής οδού από Αγία Παρασκευή αποκλειόμενης κάθε άλλης οδού και αντιστρόφως.

14. Η οδός Ιερωνύμου Κοτσώνη καθορίζεται ως μονόδρομος από οδό 25η Μαρτίου έως οδό Λουκά Δούκα ( με κατεύθυνση προς Λουκά Δούκα).
14. Καθορίζεται ότι ο νέος ασφαλτόδρομος που οδηγεί από τον χώρο του εξωτερικού λιμανιού προς την Λεωφόρο Σταυρού- Κιονίων θα είναι μόνο άνοδος από το λιμάνι προς την Λεωφόρο Σταυρού – Κιονίων, ενώ ο υπάρχον χωματόδρομος, ο οποίος οδηγεί από τον χώρο του εξωτερικού λιμανιού έμπροσθεν του Λιμεναρχείου, θα πεζοδρομηθεί απαγορευμένης της χρήσεως του από τροχοφόρα.

15. Η οδός Κωνσταντίνου Αλαβάνου καθορίζεται ως μονόδρομος από Πλατεία Γεωργίου Βιδάλη έως την έξοδό της στην Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου ( με κατεύθυνση προς Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου)

16. Η οδός Μυρτιδιωτίσσης καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από Ιερωνύμου Κοτσώνη μέχρι την Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου.

17. Η οδός Λεωνίδα Φιλιππίδη καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από την Οδό Αγ. Παρασκευής μέχρι την Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου.

18. Η οδός Ιωάννη Βούλγαρη καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από την λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου έως την οδό Ιερωνύμου Κοτσώνη.

19. Η οδός Μάρκου Σιώτη καθορίζεται ως μονόδρομος με κατεύθυνση από Λεωφόρο Ζαννάκη Αλαβάνου προς οδό Αγίας Παρασκευής.

 

home