Παλιό υδραγωγείο Φαλατάδου "ΠΑΛΙΑΜΑΝΤΡΑΣ"

Χρονολόγηση:

Η ακριβής χρονολόγηση του μνημείου δεν είναι εύκολο να καθοριστεί, διότι δεν εντοπίστηκε προς το πα΄ρον επιγρφή ή χρονολογία που πιθανολογούμε ότι υπήρχε στην όψη της κεντρικής κόγχης, που θα έφερε τον κεντρικό κρουνό.
Ωστόσο, ο τρόπος δομής οδηγεί στην υπόθεση ότι η ανέγερση του κτίσματος μπορεί χρονολογικά να τοποθετηθεί από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο τύπος της διάρθρωσης της όψης του υδραγωγείου παραπέμπει μάλλον στην περίοδο της ολιγόχρονης τουρκικής κατοχής (1715-1830) ή τους πρώτους χρόνους μετά την δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Με τις παραπάνω ενδείξεις θεωρούμε ως πιθανή χρονολογία ανέγερσης του υδραγωγείου, το διάστημα από το 1750 ως το 1850.

Back | Home