ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ – ΤΗΝΟΥ ΚΛΠ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Λ. ΑΛΙΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγ. Νικολάου – Αγ. Ελευθερίου πόλεως Τήνου, ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Αντωνίου Λ. Αλιούστου, προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) αγροκτημάτων για τρία (3) έτη, ως ακολούθως:

α) Αγρόκτημα για βοσκή, στην περιοχή ΚΕΡΑΜΙΔΑΔΙΚΑ Δήμου Τήνου, επιφάνειας 24.477,50 m2 και με τιμή εκκίνησης ετήσιας προσφοράς ευρώ εξακόσια (600,00 €)

β) Αγρόκτημα για βοσκή, στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Δήμου Τήνου, επιφάνειας 5.946,00 m2 και με τιμή εκκίνησης ετήσιας προσφοράς ευρώ τριακόσια είκοσι (320,00 €)

γ) Αγρόκτημα για βοσκή, στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Δήμου Τήνου, επιφάνειας 3.691,00 m2 και με τιμή εκκίνησης ετήσιας προσφοράς ευρώ διακόσια είκοσι (220,00 €).

Η ανωτέρω δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και του β. δ/τος της 30/11-4/12/1939, όπως ισχύουν, και την από 26.03.2009 διακήρυξη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος όπως θεωρήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την 04/05/2009, την Κυριακή 10 Μαΐου 2009 και ώρα 11.00 - 13.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της Ενορίας (έμπροσθεν του ναού Αγίου Ελευθερίου). Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου 2009, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Για συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η καταβολή εγγυήσεως ίσης με το 1/10 της αρχικής τιμής πλειοδοσίας του σχετικού αγροκτήματος, σε μετρητά.

Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 22830-22694, 22830-22108 (κ. Στυλιανό Τουφεκλή) και 6945 556959 (κ. Δημήτριο Καλογεράκη), απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν και την ανωτέρω Διακήρυξη.


Τήνος, 04 Μαΐου 2009

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Π. Στυλιανός Τουφεκλής 

back home