Αν σας τηλεφωνήσουν στο κινητό σας και σας πουν ότι είναι κάποιος τεχνικός
εταιρείας,
και κάνουν έλεγχο στο τηλέφωνό σας  και θα πρέπει να πατήσετε #90 ή 09#
ή οποιοδήποτε άλλο νούμερο,
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΙΘΜΟ.

Πρόκειται για κάποια εταιρεία-απάτη που χρησιμοποιεί κάποια συσκευή, η
οποία μόλις πατήσετε τα παραπάνω νούμερα,
μπορεί να μπει στην κάρτα SIM και να παίρνουν τηλέφωνα με δική σας
χρέωση.

 

Back | Home