ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT

Beaufort

Χαρακτηρισμός

Μέση ταχύτητα σε κόμβους

Μέτρα ανά δευτερόλεπτο

Χιλιόμετρα ανά ώρα

Μίλια ανά ώρα

Αποτελέσματα ανέμου στη ξηρά

0

Άπνοια

<1

0-0,2

<1

<1

Ο καπνός υψώνεται κατακόρυφα.

1

Υποπνέων άνεμος

1-3

0,3-1,5

1-5

1-3

Η διεύθυνση του ανέμου φαίνεται από την φoρά του καπνού. Ο ανεμοδείκτης ακίνητος.

2

Ασθενής άνεμος

4-6

1,6-3,3

6-11

4-7

Άνεμος αισθητός στο πρόσωπο. Τα φύλλα των δέντρων κινούνται. Κοινός ανεμοδείκτης τίθεται σε κίνηση.

3

Λεπτός άνεμος

7-10

3,4-5,4

12-19

8-12

Φύλλα και κλαδιά των δέντρων σε συνεχή κίνηση. Σημαία κυματίζει ελαφρά.

4

Μέτριος άνεμος

11-16

5,5-7,9

20-28

13-18

Ο άνεμος σηκώνει σκόνη και ελεύθερα τεμάχια χαρτιού. Κινούνται οι μικροί κλάδοι των δέντρων.

5

Λαμπρός άνεμος

17-21

8,0-10,7

29-38

19-24

Μικρά δένδρα  κουνιούνται. Στην επιφάνια χερσαίων υδάτων σχηματίζονται μικρά κύματα με κορυφή.

6

Ισχυρός Άνεμος

22-27

10,8-13,8

39-49

25-31

Τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων κινούνται. Οι ομπρέλες χρησιμοποιούνται μετά δυσκολίας.

7

Σφοδρός Άνεμος

28-33

13,9-17,1

50-61

32-38

Ο άνεμος κουνάει τα δέντρα εξ ολοκλήρου. Το βάδισμα αντίθετα προς τον άνεμο καθίσταται δύσκολο.

8

Θυελλώδης άνεμος

34-40

17,2-20,7

62-74

39-46

Ο άνεμος θραύει κλώνους και παρεμποδίζει το βάδισμα.

9

Θύελλα

41-47

20,8-24,4

75-88

47-54

Ελαφρές ζημιές στις οικοδομές.

10

Ισχυρά θύελλα

48-55

24,5-28,4

89-102

55-63

Εκριζώνονται δέντρα. Σημαντικές ζημιές στις οικοδομές.

11

Σφοδρά θύελλα

56-63

28,5-32,6

103-117

64-72

Απαντάται σπανιότατα. Συνοδεύεται από ζημιές σε μεγάλο βαθμό.

12

Τυφώνας

64-71

32,7-36,9

118-133

73-82

 

13

 

72-80

37,0-41,4

134-149

83-92

 

14

 

81-89

41,5-46,1

150-166

93-92

 

15

 

90-99

46,2-50,9

167-183

104-114

 

16

 

100-108

51,0-56,0

184-201

115-125

 

17

 

109-118

56,1-61,2

202-220

120-136

 


home