ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Η Καλλιτεχνική Σχολή στoν Πύργο είναι τριετούς φοίτησης, αδιαβάθμητη και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι γλυπτική, ζωγραφική, μαρμαρογλυπτική, γραμμικό σχέδιο, ιστορία τέχνης και έκθεση. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή τουλάχιστον Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Δωρεάν επίσης παρέχονται τα υλικά των σπουδών και η σίτιση των σπουδαστών, της πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Μια ιδιαιτερότητα της σχολής είναι η εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στην Α.Σ.Κ.Τ. των δύο καλύτερων αποφοίτων κάθε χρονιάς.

Photo gallery

home