ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                 Τήνος   29  Μαΐου  2006

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                                      Αριθμός συνεδριάσεως  10/06 

ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ                   

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

 

                                                             ΠΡΟΣ :  κ.                   ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 
                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ         

 

 

                         

 

 

              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

 

               Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000  και τις διατάξεις των άρθρων 94, 119 και 203 του Π.Δ. 410/95 του Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου,  τη Παρασκευή 02 Ιουνίου 2006,  ώρα 10:00 σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑ 1 :. Εξώδικο Μπορέτου σχετικά με οφειλές εκτέλεσης έργων Λιμένων Ν. Άνδρου.

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση μελέτης προσκρουστήρων για τα Λιμάνια Τήνου &  Άνδρου και υλοποίηση της

                 προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ 3:  Συμμετοχή  του Λιμενικού Ταμείου στην διοργάνωση της Ναυτικής Εβδομάδας.

ΘΕΜΑ 4:   Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας Intellisys σχετικά με την ανάθεση προμήθειας  των

                 συστημάτων ανακοίνωσης πληροφοριών για τα Λιμεναρχεία Τήνου & Άνδρου

ΘΕΜΑ 5:  Εκτέλεση του έργου «Προμήθεια  και  τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων λιμένος

                 Αγ. Θαλασσινής Χώρας Άνδρου»

ΘΕΜΑ 6:  Εκτέλεση του έργου «Επισκευή κρηπιδωμάτων περιοχής Πλακούρας Άνδρου»

ΘΕΜΑ 7: Παραχώρηση στην Εταιρεία ΈΡΓΟ Α.Ε χώρου στον μυχό του υπήνεμου μόλου του Λιμένα

                Μπατσίου προκειμένου να εγκατασταθεί το εργοτάξιο για την κατασκευή του έργου

                «Τουριστικό Καταφύγιο στο  Μπατσί Ν. Άνδρου».

ΘΕΜΑ 8:  Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης μεγαφωνικής εγκατάστασης λιμ. Γαυρίου.

ΘΕΜΑ 9:  Κατασκευή και τοποθέτηση νέας μεταλλικής πόρτας νότιας εισόδου λιμένα Γαυρίου.

ΘΕΜΑ10: Αντικατάσταση μεταλλικής ράβδου πρόσδεσης αλιευτικών και τουριστικών σκαφών

                Λιμένα Γαυρίου.

ΘΕΜΑ 11: Ανάθεση σύνταξης μελέτης για το έρο «Επισκευή οδοστρώματος προβλήτας Αγίας Αικατερίνης

                 λιμένος Κορθίου

ΘΕΜΑ 12 :Απόφαση για την σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την χωροταξική οργάνωση

                  (MASTERPLAN) λιμένα Τήνου

ΘΕΜΑ 13: Ανάθεση του ημερήσιου καθαρισμού των wc του εξωτερικού Λιμένα Τήνου.

ΘΕΜΑ 14 : Ανάθεση σύνταξης  μελέτης για το έργο «Ανάδειξη – ανάπλαση χερσαίας ζώνης Τήνου»

                  (ΒΙΝΤΖΙ).

ΘΕΜΑ 15:  Έγκριση μελέτης και ανάθεση προμήθειας Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το γραφείο του

                   Δ.Λ.Τ.Τ.Α

 

ΘΕΜΑ 16: Εκτέλεση και σύνταξη μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρώματος & πεζοδρομίων

                 Πλατείας Ελευθερίας χερσαίας ζώνης Τήνου

 

ΘΕΜΑ 17 Άδειες χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένων.

ΘΕΜΑ 18: Εκτέλεση και σύνταξη μελέτης για το έργο «Κατασκευή στεγάστρων ΑμεΑ Λιμένα Τήνου»

ΘΕΜΑ 19: : Εκτέλεση και σύνταξη μελέτης για το έργο «Συντήρηση – επισκευή στεγάστρων

                  εξωτ. Λιμένα Τήνου»   

ΘΕΜΑ 20: Αγορά αποφρακτικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 21: Εκτέλεση και σύνταξη μελέτης για το έργο «Συντήρηση - ανάπλαση χερσαίας ζώνης Λιμένα

                 Όρμου Υστερνίων.

ΘΕΜΑ 22: Οριοθέτηση προβλήτας ταχυπλόων και χώρου πλαγιοδέτησης σκάφους του Λ.Σ.

 ΘΕΜΑ 23: Αποξήλωση μίας σειράς παλαιών στεγάστρων εσωτερικού Λιμένα Τήνου.

ΘΕΜΑ 24: Εκτέλεση του έργου «Επισκευή κρηπιδώματος εξωτ. προβλήτα Λιμένα Πανόρμου».

ΘΕΜΑ 25: Εξομοίωση με ζώνη Λιμένα τμήματος στην περιοχή «Αποκοφτό-Καρύκα» Υστερνίων  Τήνου.

ΘΕΜΑ 26: Παραχώρηση στην εταιρεία Θόλος Α.Ε επιπλέον χώρου στην προβλήτα του

                  εξωτερικού Λιμένα Τήνου για τη διευκόλυνση του έργου «Επέκταση εξωτερικού Λιμένα

                  Τήνου».

ΘΕΜΑ 28: Παραχώρηση στο Δήμο Τήνου χώρου στην προβλήτα Α΄ για τη πραγματοποίηση των

                    εκδηλώσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Του Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ 29: Συνεργασία με την εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ .

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση Προμηθειών, Έργων και Μεταφορών και ανάληψη πιστώσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τήνου – Άνδρου

 

Ιωάννης Γιαγιάς

 

home

Ioύνιος 2006

) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.