ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 07 Οκτωβρίου 2005
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριθμός συνεδριάσεως 10/2005
ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

ΠΡΟΣ : κ. __________________________________

_____­­­­­­________________________________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 και τις διατάξεις των άρθρων 94, 119 και 203 του Π.Δ. 410/95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Υδρούσας Άνδρου, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2005, ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο : Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας φανοστατών λιμένα Τήνου, σύμφωνα με την μελέτη 1/2005, η δημοπρασία της οποίας απέβη άκαρπη δύο φορές.

ΘΕΜΑ 2ο :. Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ασφαλτόστρωση στο κεντρικό δρόμο στο λιμάνι Γαυρίου Άνδρου».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Αποικιάνων Άνδρου για αλλαγή δεστρών στο λιμάνι Άνδρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Προκήρυξη διαγωνισμού σύνταξης μελέτης «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» .

ΘΕΜΑ 5ο : Προκήρυξη διαγωνισμού σύνταξης μελέτης «Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης».

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για δρομολόγηση ενεργειών καθορισμού χερσαίων ζωνών λιμένων, στους λιμένες που έχουν καθοριστεί χώροι εξομοιωμένοι με ζώνη λιμένα.

ΘΕΜΑ 7ο :. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την μελέτη «Προσωρινή επισκευή θεμελίωσης κρηπιδωμάτων νοτίου προβλήτας λιμένα Γαυρίου Άνδρου».

ΘΕΜΑ 8ο : Εξέταση των αιτημάτων του Ευριπίδη Τατσιώνα και των Ν. Μινάρδου – Β. Λάη Ο.Ε., για διαγραφή χρεών, λόγω της μεταβολής των τετραγωνικών μέτρων, στις αιτήσεις τους για άδεια χρήσης πεζοδρομίου, για την χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου.

ΘΕΜΑ 9ο :.Έγκριση μελέτης προμήθεια κάδων και υλοποίηση της.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τεχνικής περιγραφής «Προμήθειας-τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης στο λιμένα Τήνου» και πίστωση δαπάνης 6.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ υπό τον ανάδοχο Τατιάνας Μιχ. Περβολαράκη - Φωτιάδη.

ΘΕΜΑ 11ο :.Έγκριση τεχνικών περιγραφών και εκτέλεσης έργων-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 12ο : Ανάθεση προμηθειών-ανάληψη πιστώσεων .

ΘΕΜΑ 13ο : Δρομολόγηση ενεργειών για προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου και μαρίνας τουριστικών σκαφών στο λιμάνι της Τήνου.

ΘΕΜΑ 14ο : Προμήθεια εγκατάσταση μεγαφωνικής εγκατάστασης στο λιμάνι Γαυρίου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην Αναπτυξιακή Άνδρου ΑΕ Εργοληπτική Εταιρεία του Επαρχείου Άνδρου για την επισκευή λιμένος Χώρας Άνδρου.

ΘΕΜΑ 16ο : Ανακοίνωση εγγράφων, αναφορών και λοιπών αιτήσεων και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ιωάννης Γιαγιάς

home

Οκτώβρης 2005