Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Αρνάδου - Μοναστήρι
6,50 στρέμματα . Μαζί με οικοδομική άδεια και με δρόμο προτού το 1923.

Προσφορά μόνο 105.000 €