Tinos photoalbum

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕΔΚ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

 

Θέματα, όπως τα προβλήματα υγείας στο νομό και των σχεδίων Κ.Υ.Α. που αφορούν το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και το Ειδκό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, ήταν μερικά από αυτά που απασχόλησαν τη συνεδρίαση.
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ταυτίζεται σε σημαντικό βαθμό με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου Κυκλάδων, σχετικά με τα προβλήματα υγείας στο νομό Κυκλάδων και τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την επίλυση αυτών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, διατυπώθηκε η ένσταση των αιρετών για την κατάργηση της ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο, όπως επισημαίνεται, είχε βοηθήσει σημαντικά στην προώθηση και ικανοποίηση αιτημάτων των τοπικών φορέων στο χώρο της υγείας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά του νομού, με την προμήθεια ελικοπτέρου που θα εδρεύει στις Κυκλάδες, ενώ τονίστηκε και η ανάγκη της εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
Εκτός όμως από τα αιτήματα που είχαν καταγραφεί στο νομαρχιακό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ Κυκλάδων επισημαίνει ακόμα ότι πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από το φόρο που αντιστοιχεί στην προμήθεια καυσίμων των αεροπλάνων που χρησιμοποιούν οι δήμοι για τη μεταφορά ασθενών, καθώς και αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων σε κέντρα υγείας.
Τέλος, προτάθηκε σε συνεργασία με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αλλά και τους άλλους φορείς, να υπάρξει από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της ΤΕΔΚ, η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, ειδικότερα σε ότι αφορά τη στελέχωση των μονάδων υγείας των νησιών των Κυκλάδων με το αναγκαίο και ικανό ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Αναλυτική συζήτηση έγινε και επί των σχεδίων Κ.Υ.Α. που αφορούν το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην Κ.Υ.Α.  για τον τουρισμό και διατυπώθηκαν τα όσα θετικά περιλαμβάνει το συγκεκριμένο σχέδιο. Στα θετικά περιλαμβάνονται οι νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος ανά περιοχή – ανάλογα με τις οικολογικές, διορατικές, πολιτισμικές κλπ ιδιαιτερότητες – ή έστω και έμμεση αναγνώριση της ανάγκης για διαφοροποίηση του σημερινού μοντέλου που χαρακτηρίζεται από μονοκαλλιέργεια, έλλειψη στόχων, κατευθύνσεων, ποιότητας κ.α. Το διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, εντόπισε και αρνητικά σημεία του σχεδίου. Δηλαδή, καταγράφεται ότι η στρατηγική επιλογή είναι η διευθέτηση των χωρικών κατανομών του τουρισμού και η προσπάθεια  θεσμοθέτησης κανόνων για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, χωρίς σαφή όρια και χωρίς αναφορά στην φέρουσα ικανότητα των νησιών και στην ανάγκη προστασίας του τοπίου.
Το θέμα αυτό, λόγω της σοβαρότητάς του, αλλά και του ενδιαφέροντος πέραν από την πολύωρη συζήτησή του, θα απασχολήσει και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου της Κ.Υ.Α. και με την κατάθεση ολοκληρωμένων παρατηρήσεων και προτάσεων. Να σημειωθεί ότι πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΤΕΔΚ, υπό το συντονισμό και την προεδρία του Γιάννη Ραγκούση, δημάρχου Πάρου και με τη συμμετοχή του Επιστημονικού υπευθύνου του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ» Ηλία Ευθυμιόπουλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design MG
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece