ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΞΟΥ - ΤΗΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
<<ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ>>

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Catholic Archdiocese Naxos Tinos
Exhibition: Historic Inheritance
ΞΙΝΑΡΑ ΤΗΝΟΥ - XINARA TINOS

καθημερινά 10:00 π.μ.- 2:00 μ.μ Open daily 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
home

Ioύλιος 2005